Få inspirasjon til å skape utvikle gode rammer for frivillig engasjement i menigheten – for det som allerede finnes og for det som kan oppstå!

Kontakt

Ta gjerne kontakt for å drøfte mulighetene videre:

Foredrag, verksteder og lengere utviklingsprosesser tar utgangspunkt i deres virkelighet som menighet og lokalområde. Vi kan berøre temaer som:

  • Hva kjennetegner frivillige i Norge i dag? Hva er det spesielle ved kirkelig frivillighet – teologisk og sosiologisk sett? Hvordan kan det spille fruktbart sammen?
  • Hvordan skape sunne rammer for frivillig engasjement i menigheten?
  • Hvordan involvere nye og andre typer frivillige?
  • Hvordan utvikle nye prosjekter sammen med frivillige?
  • Hvordan samarbeide med lokale aktører om viktige utfordringer i lokalsamfunnet?
  • Hvordan kan menigheten romme et mangfold av måter å være frivillig på og samtidig oppleve grunnleggende enhet?

MF KOMs tilbud

Strømmet opplegg:

30 min live online/strømmet opplegg, 15 min spørsmål og samtale

Hvem: Stab, menighetsråd, prostisamling
Pris: Kr 1.000

Foredrag:

1,5 times faglig opplegg og mulighet til drøfting

Hvem: Stab, menighetsråd, samling med frivillige, prostisamling (? Det for prester), åpent foredrag for menigheter i prostiet mv.
Pris: Kr 2.000 pluss reiseomkostninger

Workshop:

3,5 times opplegg og prosess med utgangspunkt i deres muligheter og behov

Hvem: Stab, menighetsråd, prostisamarbeid
Pris: Kr 4.000 pluss reiseomkostninger

Utviklingsprosess:

Tilpasset forløp med avtalt problemstilling som omdreiningspunkt

Hvem: En gruppe ansatte og/eller frivillige i eller omkring menigheten, som samles om en konkret utfordring eller et potensiale

Aktuelt