Profesjonelle sjelesørgere inviteres til å delta i online studie.

Det er lite kunnskap om hvordan sjelesorg og andre eksistensielle samtaletjenester kan bidra overfor folk med økosorg og sorg relatert til krig og andre eksistensielle trusler i vår tid. For å drive best mulig fagutvikling, ønsker vi å få vite mer om hva som eventuelt kjennetegner slike samtaler og hvordan prester, diakoner og andre profesjonelle samtalepartnerne selv vurderer betydning og mulige utfordringer ved dette.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom sjelesorgforskere ved TF, VID og MF, og gjennomføres i regi av Forskningssenter for eksistensiell helse ved Sykehuset Innlandet.

Spre gjerne studien til prester, diakoner og andre profesjonelle samtalepartnere.

Aktuelt