Fra og med høsten 2022 kan MF-studenter reise til Katmandu og Oxford for å lære mer om hinduisme. Studiet er først og fremst for studenter som allerede har noen forkunnskaper i østlig religiøsitet. Studentene vil få et dypdykk i Hinduisme på et 2 ukers sommerkurs i Katmandu fra 1. august til 14. august (10 studiepoeng). Så bærer turen til Oxford for resten av høstsemesteret for å studere ved det kjente Oxford Centre for Hindu Studies (OCHS).

Silje Lyngar Einarsen er postdoktor i religionsvitenskap ved MF vitenskapelig høyskole. Hun underviser også på sommerkurset i Katmandu og bistår OCHS med å godkjenne søknader fra studenter til disse emnene.

- OCHS tilbyr fordypningsemner i hinduisme og indisk filosofi, samt sanskritlesing og manuskriptstudier for de språkinteresserte. Sommerkurset i Katmandu tar utgangspunkt i Nepals levende religiøse tradisjoner, hvor gudinnedyrkelse, yoga og tantra står sterkt.  Det som er flott med utvekslingstilbudet er at studentene virkelig får mulighet til å fordype seg i hinduisme og samtidig oppleve andre sider ved religionen enn det de møter i lærebøker og på forelesninger, forteller Einarsen.

Unik utvekslingsmulighet

Elray Henriksen

Seniorrådgiver, internasjonalisering

Elray Henriksen, den nye seniorrådgiveren i internasjonalisering ved MF, er svært fornøyd med samarbeide med Oxford Centre for Hindu Studies:

- Dette er en unik utvekslingsmulighet for våre studenter. Her kan de få flotte erfaringer og oppleve noe helt spesielt og annerledes.

Elray presiserer at MF-studenter som har nødvendige forkunnskaper må melde interesse til internasjonalt kontor innen 19. april 2022. Internasjonalt kontor vil sammen med studierådgiverne vurdere om muligheten til å delta passer med studieplanen til den enkelte student.

Det er også en egen søknadsprosess for å være med på turen og delta i disse nye emnene som MF nå tilbyr i Katmandu og Oxford.

- Interesserte studenter må sende en egen søknad innen 1. mai 2022 for å bli vurdert for disse emnene. OCHS er spesielt interesserte i dedikerte studenter som både kan jobbe selvstendig og bidra til fellesskapet ved senteret, understreker Silje Lyngar Einarsen.

Bli med på turen og opplev både Nepal og anerkjente Oxford! Meld din interesse i dag til international@mf.no

Aktuelt