Vi inviterer til en rekke seminarer og MF KOM-lunsjer våren 2022.

Alle MF KOM lunsjer foregår torsdager i tidsrommet 11.30 – 12.00, som regel på rom 417. De blir samtidig digitalt overført. Se lenker på nettsider for det enkelte arrangement:

Januar

Lunsj 27. januar: Sturla Stålsett - Kirkelige rom og seremonier i det livssynsåpne samfunn. Fremlegg og samtale med Harald Hegstad og Hilde Marie Movafagh på bakgrunn av Stålsetts nye bok om Det livssynsåpne samfunn. Les mer.

Februar

Lunsj 3. februar: Dorte Kappelgaard - Lokal utvikling av kontekstuelle kirkelige praksiser. Dorte er ny faglig leder ved MF KOM og vil presentere fra sitt PhD-arbeid som hun disputerte for ved Teologisk Fakultet i København i 2021. Les mer.

Digitalt seminar 4. februar: «Menighetsråd i 100 år» - i anledning hundreårsjubileet for menighetsrådene. Se arrangements-siden for mer informasjon. Fra kl. 9.30-16.

Lansering 15. februar: Boklansering i samarbeid med IKO-forlag. Dere møter Tone Stangeland Kaufman, Hallvard Mosdøl, Linn Sæbø Rystad og flere som presenterer boka og forskningsprosjektet Forkynnelse for barn og voksne. Kl. 12-14. Les mer om arrangementet her.

Seminar 17. februar: Veien videre for kirkens trosopplæring. Innlegg og debatt med utgangspunkt i evalueringsrapporten fra Den norske kirkes trosopplæringsutvalg. Fra kl. 11.30.-13.00. Les mer!

Mars

Lunsj 3. mars: Per Kristian Aschim, presenterer «Herskende religion i den kristelige stat. Ideer om religion og stat og deres betydning for norsk religionspolitikk i 1840-årene.»  

Les mer om arrangementet.

Lunsj 10. mars: Linn Rystad Sæbø, Lytting som teologisk praksis. Perspektiver fra et artikkel-prosjekt med bakgrunn i Linns og Karin Rubensons avhandlingsarbeider.

Les mer om arrangementet.

Lunsj 31. mars: Lansering av TPT 1/22 ved Fredrik Saxegaard og presentasjon av «SOFA-prosjektet» - Sjelesorg og fellesskapsbyggende arbeid blant ungdom ved Astrid Sandsmark og Elisa Stokka.

Les mer om arrangementet

April

Lunsj 21. april: Carl Petter Opsahl, Gudstjenestens musikalitet. Mer info kommer.

Les mer om arrangementet

Seminar 22. april: Prester og streik. Prestetjenesten i spenningen mellom åndelige og verdslige makter. Med inviterte bidragsytere, lærere og studenter på MF. Fra kl. 9.00-11.30 (merk ny tid).

Les mer om arrangementet

Mai

Lunsj 12. mai: Knut Tveitereid og Nils Terje Andersen - Skisser til en fornyet adventstid - et forsøksprosjekt. Info kommer.

Seminar 23. mai: Sjelesorgsymposiet 2022. Arrangeres i samarbeid mellom MF, VID og TF og er et møtested mellom praksisfeltet og akademia. Info kommer.

Aktuelt