MF får 5,6 millioner til å utvikle en ny erfaringsbasert master i teologi. Dermed kan du snart utdanne deg til prest på deltid.

Studieprogrammet Erfaringsbasert master: Prest retter seg mot kandidater over 35 år som har en bachelorgrad og relevant arbeidserfaring.

­– Studiet blir altså et tilbud for deg som ønsker å kvalifiseres for arbeid som prest, men som ikke har anledning til å delta på et rent campusbasert utdanningstilbud, sier Knut Tveitereid.

Han leder arbeidet med å utvikle det nye studieprogrammet.

– Undervisningen vil være delvis samlingsbasert med utstrakt bruk av digitale hjelpemidler. Vi vil også knytte studiet opp til det lokale menighetslivet der du bor, sier Tveitereid.

Svarer på endring i krav

Den norske kirke har åpnet for å tilsette kandidater uten den klassiske presteutdannelsen (cand.theol.), dersom de er over 35 år og oppfyller noen nærmere bestemte kvalifikasjonskrav. Disse kvalifikasjonskravene skal opp til diskusjon på Kirkemøtet i Den norske kirke.

Det nye masterprogrammet vil svare på kvalifikasjonskravene som vedtas der.

– Detaljene om programmet må altså vente til Kirkemøtet har gjort et vedtak. Men vi håper at de første studentene vil kunne starte i august 2022, sier Tveitereid.

Den erfaringsbaserte masteren vil gi kvalifikasjonene som kreves for å jobbe som prest, og samtidig være tilgjengelig for studenter over hele landet. Profesjonsstudiet i teologi fortsetter som et ordinært fulltidsstudium med undervisning på MF i Oslo.

Bredt samarbeid

Studiedirektør Hilde Brekke Møller er veldig glad for at MF får 5,6 millioner kroner i støtte fra DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) til å utvikle programmet.

– Dette blir et viktig og etterlengtet studietilbud som vi gleder oss til å kunne tilby. Arbeidet så langt har hatt en solid forankring, og mange viktige stemmer har vært involvert, både fra MF og fra Den norske kirke. En stor takk til alle som har bidratt, sier Brekke Møller.

På MF er det særlig Knut Tveitereid, Astrid SandsmarkSunniva GylverKarl Olav SandnesTone S. KaufmanRagnar Misje BergemCarl Petter OpsahlHarald HegstadOle Jakob Filtvedt, Elisabeth Løsnesløkken Hove og Mona G. Bø som har bidratt.

– Vi ser fram til arbeidet videre med studieprogrammet, og til å ta imot nye studenter, sier Brekke Møller.

Les mer om DIKUs tildelinger til digitale utdanningstilbud.