Tid: 10:12:2021 kl. 09:30 - 10:30
Sted: Kantina på MF

Statsråd for tro og livssyn Kjersti Toppe besøker MF, og Sturla J. Stålsetts bok Det livssynsåpne samfunn lanseres og kommenteres.

Det har skjedd et historisk skifte i norsk tros- og livssynspolitikk. Formålet med den nye trossamfunnsloven er å fremme og sikre et livssynsåpent samfunn. Det er også et mål for den nye regjeringen. Men hva betyr det? Hva skal til? I dette arrangementet vil professor Sturla J. Stålsett presentere sin nye bok om dette temaet, og statsråd Kjersti Toppe kommenterer. Det blir også korte innspill fra MF-studenter, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Den norske kirke.

Enkel servering, musikk, salg av boka.

Arrangører:
MF vitenskapelig høyskole
MF CASR
Cappelen Damm Akademisk
 

Oppdatering 8. desember (etter at regjeringens nye koronaregler trådte i kraft ved midnatt): Statsråd Kjersti Toppe har i dag bekreftet at hun kommer fysisk til arrangementet.

Det livssynsåpne samfunn - med statsråd Kjersti Toppe og Sturla J. Stålsett

Det livssynsåpne samfunn - med statsråd Kjersti Toppe og Sturla J. Stålsett

Aktuelt