MF og Norsk filologisk institutt tilbyr innføringskurs i flere klassiske kulturspråk.

Om Norsk filolologisk institutt (PHI)

MF samarbeider med Norsk filologisk institutt (PHI) om å tilby emner i klassiske språk knyttet til store verdensreligioner og -kulturer. Undervisningen er én ettermiddag/kveld i uken. Emnene tilbys både på bachelor- og masternivå. 

Kursene går over ett eller to semestre med én forelesning i uken. Kursdeltakere får en grunnleggende gjennomgang av språkenes struktur og av det litterære og historiske tekstmaterialet som disse språkene gir tilgang til. De som fullfører kursene, vil være i stand til å lese originaltekster med støtte i ordbøker.

Alle kursene har klasseromsundervisning, og noen gir mulighet til å følge forelesningene online. Kursene koster ingenting utover den faste semesteravgiften til studentsamskipnaden og eksamen gir 10 studiepoeng per semester. Emnene kan inngå i de fleste studieprogrammene på bachelor- og masternivå på MF.

Alle kursene har søknadsfrist 15. juni.

Kursene for høsten 2022

Innføringsemner språk
Arabisk - Klassisk 1Bachelor/Master
Arabisk - Talespråk 1Bachelor/Master
Egyptisk (Hieroglyfer) 1Bachelor/Master
Hebraisk - Moderne 1Bachelor/Master
Sanskrit 1Bachelor/Master
Sumerisk 1Bachelor/Master
Tibetansk 1Bachelor/Master
Filologiemner
(for viderekomne studenter)
Arabisk og islamsk filologi 1Bachelor/Master
Buddhismens filologi 1Bachelor/Master
Indo-iransk filologi 1Bachelor/Master
Klassisk europeisk filologi 1Bachelor/Master
Semittisk og afroasiatisk filologi 1Bachelor/Master
Sumerisk og akkadisk filologi 1Bachelor/Master
Aktuelt