MFs forskningsgruppe i hymnologi og salmehistorie har gleden av å invitere til forskerseminar. Denne gangen legger vi opp til et framleggseminar med framlegg og diskusjon. Rammen er inntil 20 minutters framlegg og 10 minutters diskusjon pr. bidrag.

Dette er en invitasjon til å melde inn bidrag til seminaret. Ved innmelding er det fint å få disse opplysningene:

Innmelding av framlegg sendes til Per.K.Aschim@mf.no. Frist for å melde inn bidrag er 15. september 2022.

Dato/tid av seminaret: Sted: rom 412 Se også her.

  • Bidragsyter med evt. vitenskapelig institusjonstilknytning og kontaktinformasjon
  • Tittel på framlegget – samt evt. et par forklarende linjer om hva framlegget handler om hvis tittelen ikke er selvforklarende
  • Angivelse av fagområde / faglig tilnærming (musikkvitenskap/kirkemusikk, litteraturvitenskap/bok-/teksthistorie, teologi (praktisk, systematisk, historisk) osv. Tverrfaglige/flerfaglige framlegg er selvsagt velkomne.

Det er andre gang forskningsgruppa inviterer til forskerseminar. På fjorårets seminar hadde vi en presentasjon av prosjekter som deltakerne holdt på med, og en idédugnad. Ideene og prosjektene kunne løselig grupperes i noen klynger:

  • Hvordan migrerer salmer over grenser (geografiske, kulturelle, språklige, konfesjonelle etc.)? Oversettelsesteori, tekstkultur, bokhistorie, hva skjer med relasjonen tekst-melodi ved «grensekryssing», hvilke «vandringsruter» kan spores, hvilke nettverk av personer har betydning osv. Den metodiske tilnærmingen «histoire croisée» ble foreslått som egnet for denne typen studier.
  • Eldre salmediktning (1500–1800) – og salmeresepsjon. Her var det flere som var i gang med prosjekter.
  • Enheten tekst-musikk i salmer
  • Det teologiske innholdet i salmer
  • De performative aspektene ved salmer: Framføringspraksis (menighetssang, kor, instrumenter), musikalske aspekter (musikkstil-diskusjon, interpretasjon), framføringsrom (gudstjeneste, konsert, privat rom) mv.
  • Liturgi / liturgihistorie og salmer

I tillegg arbeides det med dokumentasjon av Svein Ellingsens salmeverk knyttet til Svein Ellingsen-samlingen på MF. Framlegg knyttet til Svein Ellingsens salmeverk hilses velkommen.

Bidrag til samisk og kvensk salmehistorie og hymnologi kan også være aktuell forskningstematikk.

Det er også mulig å melde inn framlegg med andre temaer innenfor hymnologi og salmehistorie-feltet.

Påmelding – deltakere (fysisk/digital deltakelse) til Per.K.Aschim@mf.no innen 7. oktober

Det blir ordnet med lunsj på MF for deltakere. Det vil være mulig å melde seg på seminaret uten å holde framlegg – så langt plassen rekker. Det er mulighet for digital deltakelse.

Oppgi ved påmelding om du vil delta fysisk eller digitalt.

Forskning