Skrevet av Lars L. Iversen, førsteamanuensis i samfunnsfag

Hadde det vært enkelt, så hadde det ikke vært så interessant. Mange av de tingene vi trenger for å bli lykkeligere, er vanskelig å få til samtidig. Her er tre spenningsfelt som vi alle må manøvrere i så godt vi klarer:

Vi trenger gode relasjoner for å ha det bra. Det krever forpliktelse og evne til å tilpasse oss andre. Men vi trenger også å føle at vi er oss selv, at vi er i førersetet for våre egne avgjørelser og lever i tråd med verdier som er viktige for oss.

Vi trenger å bli akseptert, og akseptere oss selv, som vi er, med alle våre feil og sårbarheter. Men vi trenger også å utfordres, lære, utvikle oss og mestre.

Vi trenger arenaer i livet der vi kan slappe av, ikke tenke på hva andre syns om oss, og senke skuldrene. Men vi blomstrer faktisk også hvis livet byr på fortettede øyeblikk, der noe står på spill, der vi løftes ut av hverdagens jevne dur og tar vår plass i verden og fellesskapet.

Selv om vi alle trenger fellesskap og selvstendighet, aksept og utfordring, hverdag og høytid, så er vi skrudd sammen forskjellig når det gjelder hva vi trenger for å realisere disse behovene.

Én måte å tenke på, er at vi alle forsøker å finne den riktige balansen for oss selv. Mens Sara ønsker seg mer selvstendighet og frihet, ønsker Adam seg mer fellesskap og samhold. Her er det en viktig innsikt. Selv om vi alle trenger fellesskap og selvstendighet, aksept og utfordring, hverdag og høytid, så er vi skrudd sammen forskjellig når det gjelder hva vi trenger for å realisere disse behovene.

«Men disse trenger ikke være motsetninger» tenker du kanskje. Det er sant. Her er det plass til et rungende Ole Brummsk «Ja takk, begge deler». Mer enn å finne et balansepunkt, så kan vi håpe på fellesskap som ikke bare har rom for at vi viser hvem vi er, men som fremmer det og gjør det enklere. Steder som aksepterer hele oss og vår sårbarhet, kan bli de beste stedene for å vokse og utfordre seg selv. Men dette får vi ikke til alene.

Det er mye snakk om lykke. Det er selvhjelpsbøker, det er motiverende slagord i sosiale medier, og det er en hel industri rundt lykkeforskningen. Lykkeforskningen har mange viktige og gode innsikter, men jeg har en regel for meg selv: Vær skeptisk til alle tips som legger ansvar for lykken på individet. Tenk to ganger før du går med på ulike varianter av «tenk deg frisk». For å fremme lykke, er det mer nyttig å tenke på hva du kan gjøre for andre. Kan vi være med å skape «ja takk, begge deler» som både fremmer fellesskap og selvutfoldelse, trygghet, mot og vekst? Hvilke ingredienser kan være med å skape slike fellesskap? Her er en forskningsbasert liste:

  • Tilgang til naturen.
  • Rom for å bevege kroppen
  • En rituell rytme med rom for både hverdag og høytid
  • Flere veier til verdighet og respekt
  • Mulighet for å gi aktiviteter full oppmerksomhet
Aktuelt Forskning