Årets UKT-konferanse ønsker å sette fokus på fellesskap. Hva slags fellesskap er det kirken er gode på å skape?

Tid og sted:

20.-21. oktober på MF

UKT står for ungdom, kultur og trosopplæring og er navnet på et bachelorprogram ved MF.
Annethvert år arrangerer UKT en fagkonferanse innenfor praktisk teologi der bidragene er særlig rettet mot barn og unge og kristen tro.

I kirken inviterer vi til fellesskap på mange forskjellige måter; til gudstjeneste, konfirmantarbeid, ungdomsklubb, ledertrening, trosopplæringstiltak og mye mer. Men må vi, etter to år med pandemi, tenke nytt om hva vi inviterer til? Hva slags fellesskap er det unge og unge voksne i dag søker etter? Hvem er det som faller utenfor fellesskapene våre?

Disse, og mange, flere spørsmål ønsker vi å belyse fra forskjellige vinkler gjennom hovedforedrag, seminarer og workshops. UKT-konferansens mål er å få teori og praksis til å snakke sammen, slik at vi kan bli bedre fagfolk og praktikere. Konferansens målgruppe er alle som jobber med barn og unge i kirker eller kirkelige organisasjoner.

Aktuelt