Forskningsgruppa for praktisk teologi ved MF inviterer til symposium 6. desember.

Påmeldingsfristen er 1. desember. Meld deg på her!

Det hele finner sted på MF i Oslo, men det vil også bli mulig å delta online.

- Vi ser for oss en dag med en blanding av presentasjoner, svar og paneler, forteller Knut Tveitereid. Symposiet er relatert til bokutgivelsen av The Wiley Blackwell Companion to Theology and Qualitative Research. Alle bidragsytere har bidratt med kapitler i utgivelsen. Det overordnede spørsmålet for symposiet er: Hva er de konkrete skandinaviske bidragene til samtalen om teologi og kvalitativ forskning?

Aktuelt Forskning