Norsk filologisk institutt (PHI) tilbyr innføringskurs i flere klassiske kulturspråk, i samarbeid med MF. Kursene går over ett eller to semestre med én forelesning i uken.

Kursdeltakere får en grunnleggende gjennomgang av språkenes struktur og av det litterære og historiske tekstmaterialet som disse språkene gir tilgang til. De som fullfører kursene, vil være i stand til å lese originaltekster med støtte i ordbøker.

Alle kursene har klasseromsundervisning, de fleste med mulighet til å følge forelesningene digitalt. Kursene koster ingenting utover den faste semesteravgiften til SiO og eksamen gir 10 studiepoeng per semester.

Innføringskursene dette året er:

  • Sumerisk – verdens eldste skriftspråk.
  • Sanskrit – Indias hellige språk.
  • Egyptisk (hieroglyfer) – Det gamle Egypts klassiske språk.
  • Klassisk arabisk – Den islamske tradisjonens hovedspråk.
  • Middelalderlatin – Europas klassiske kulturspråk.

Israelsk hebraisk og palestinsk arabisk

Kommende høst tilbys i tillegg til de klassiske språkene to høyaktuelle moderne språk: israelsk hebraisk og palestinsk arabisk.

Konflikten i Midtøsten er en av vår tids viktigste og mest kontroversielle politiske konflikter. Den angår ikke bare partene og landene i regionen, men har stor betydning for politiske prosesser i mange land i verden, deriblant Norge.

Innholdet i kursene er ikke politisk, men tilbys som et bidrag til mer kunnskap om nyansene i de samfunn som preges av konflikten.

Aktuelt