Etter 16 år som direktør på MF går Beate Pettersen over i pensjonistenes rekker. Vi har tatt en prat med Beate om tiden på MF.

Tekst: Atle Ottosen Søvik

Beate Pettersen var ferdig som advokat i 1990, og har siden det gått fra den ene direktørjobben til den andre. I Gerling Nordic var hun garantidirektør med ansvar for Norge og Norden, men i 2006 gikk veien fra stilling som viseadministrerende direktør i den norske avdelingen av Atradius til jobb som direktør på MF.

- Hvordan havnet en direktør fra forsikringsbransjen på MF?

- Jeg hadde jobbet nesten 20 år i forsikringsbransjen, men også begynt å engasjere meg mer i Nordstrand menighet. Som en følge av dette ønsket jeg etter hvert en mer verdibasert jobb hvor jeg kunne også få brukt andre sider ved meg selv.

- Spennende, kunnskapsrike kollegaer

- Hva var den største overgangen ved å begynne å jobbe på MF sammenlignet med hvor du hadde jobbet før?

- Jeg skal ikke legge skjul på at det var en stor overgang å gå fra det private næringslivet og til akademia, men jeg kom til spennende, kunnskapsrike kollegaer og til et stort mangfold av studenter. Jeg måtte venne meg til en ny måte å jobbe på og nye strukturer - mens jeg var vant til at ting ble bestemt fra toppen, skulle nå mange saker behandles demokratisk i en rekke organer. Jeg husker første møtet med MF, da jeg ble invitert på sommerlunsj rett før oppstart i 2006. Det var en gledelig overraskelse å oppleve at folk satt og sang sammen, og det var vakker sang! Det er ikke uten grunn at «Så grønn en drakt» har blitt en av mine yndlingssalmer! Jeg ble også veldig godt mottatt av både yngre og eldre som kom og hilste på og sa de gledet seg til at jeg skulle begynne.

- Hva av din kompetanse har du fått mest bruk for?

- Både ledererfaringen og juss-kompetansen har kommet veldig godt med, for det er mye som skal holdes orden på og mange ulike områder å dekke.

Man hører på skrittene om det er Beate som kommer i gangen, for det er målrettet gange. Som regel er det også med en liste over gjøremål i hånden, for Beate er ekspert på oversiktlige lister og konkrete tiltak med tidsfrister. Siden 2006 har det kommet en rekke dokumenter og rutinebeskrivelser for hvordan alt skal gjøres på MF.

- Hva har tatt mest tid i jobben og hva har du likt best?

- Jeg har hatt en veldig variert jobb med mange ulike ansvarsområder. MF har, som akademia forøvrig, gjennomgått en stor grad av profesjonalisering med stadige krav om rapporteringer og systemer, og jeg prøver å ligge tett på de ulike prosessene. Det har også vært mye å gjøre med å vedlikeholde og oppgradere bygget vårt fra 1972, og å skaffe kontorer til veldig mange flere ansatte enn vi hadde i 2006.

Meningsfylt arbeidshverdag

MF har en dedikert og kunnskapsrik stab, og med en dyktig, profesjonell og faglig sterk administrasjon. Gode resultater er alltid et produkt av godt samarbeid.

Beate Pettersen

-Du byttet jobb fordi du ønsket en mer verdibasert stilling. Når du nå ser tilbake: ble det som du håpte?

- Absolutt! Det har vært hektiske år, men nettopp fordi jobben har vært så meningsfull har den også gitt meg energi. Så må jeg få tilføye at samarbeidet med rektor har vært veldig godt – vi er forskjellige, men dermed har vi også kunnet utfylle hverandre på en god måte.

- Studentene på MF kåret deg til «Årets direktør» i 2014. Er det noe utover dette du er glad for å ha oppnådd i dine år på MF?

- Jeg vil først få si at det meste oppnår en i samhandling med andre. MF har en dedikert og kunnskapsrik stab, og med en dyktig, profesjonell og faglig sterk administrasjon. Gode resultater er alltid et produkt av godt samarbeid. Hvis jeg likevel skal nevne et særskilt område vil jeg nok peke på utvikling av personal- og HMS-feltet, her inngår også oppfølging og forebygging knyttet til sykefravær, og samarbeidet vi har etablert med bedriftshelsetjenesten.

Det er et beskjedent svar, for Beate har virkelig fått til mye i sine år på MF. Utover profesjonalisering og oppgradering som allerede er nevnt, har Beate blant annet hatt ansvar for miljøsertifisering av MF. Siden sertifiseringen i 2012 har MF blitt resertifisert hvert tredje år med stadige forbedringer, og i 2021 var MF blant de ti beste av alle miljøfyrtårn i Norge.

Den mest spesielle dagen

I 2020 ble hun ble kåret til nummer 14 på Vårt Lands liste over de mektigste kvinnene i Kristen-Norge, og det er ikke tilfeldig at hun har hatt en lang rekke styreverv, som i KNIF Trygghet forsikring, Bibelselskapet, Vårt Land, Areopagos, Mentor Medier, SIOs hovedstyre, samt verv i Universitets- og Høgskolerådet.

- Hvilken arbeidsdag på MF husker du best?

- Da må jeg nok svare da Norge stengte ned den 12. mars 2020. Den dagen innledet et år, som viste seg å bli til to, med store omveltninger hvor vi måtte ha fullt fokus på å ivareta studenter og ansatte på en god og forsvarlig måte. Det var krevende for alle å forholde seg til stadige endringer og nye regler, og som studiested og arbeidsgiver hadde vi et særlig ansvar.

Beate finner frem en perm med lister og side opp og ned om tiltak, informasjonsplaner, smitteverntiltak og så videre i forbindelse med covid-19-utbruddet.

- Hva vil du savne mest med livet på MF?

- Kollegafellesskapet, det pulserende studentlivet og opplevelsen av å få være med å bidra og bety noe i det viktige arbeidet som skjer på MF.

Direktør med fersk bachelor

Ikke bare har Beate jobbet fulltid og vel så det som direktør, men i tillegg har hun vært student og fullførte i 2021 en bachelorgrad på MF.

- Hvorfor begynte du å studere på MF?

- Jeg ble inspirert og nysgjerrig av spennende faglige samtaler under lunsjen. Da barna flyttet ut ble det mer tid på ettermiddager og i helger, så da begynte jeg å ta de fagene MF tilbød på lørdager og torsdagskvelder.

- Hvilke emner har du tatt?

Jeg har tatt alle KRLE-emnene og en hel rekke estetikk-emner. Jeg har til og med tatt gresk, for jeg er veldig glad i språk og i systemer.

- Hvilket utbytte fikk du av studiene?

- Jeg tok dem hovedsakelig av personlig interesse, men det var også veldig nyttig å se hvordan ting på MF oppleves fra studentperspektiv, og ikke minst sitte i forelesningssalen og oppleve engasjerte og dyktige lærere.

Basketspiller og bestemor

Mange kjenner Beates elegante stil, gjerne med et selvstrikket sjal, og alltid i svarte klær.

- Du våkner en morgen og må skynde deg på jobb, men så har en innbruddstyv stjålet alle klærne dine, men vært hyggelig nok til å legge igjen allslags klær i alle andre farger enn svart. Hvilken fargekombinasjon av klær velger du til jobb denne dagen?

- Grått.

- Og hvis tyven ikke har lagt igjen noen grå klær heller?

- Da går jeg ikke på jobb.

Livet er mer enn jobb. Beate har for eksempel en perserkatt som heter Alba, som hun er veldig glad i.

- Hvordan er en perfekt fridag for deg?

- Da sitter jeg litt på verandaen på hytta ved Krøderen, skuer utover vannet og strikker på et nytt sjalprosjekt mens jeg hører på lydbøker, eller så er jeg sammen med barnebarna som bor i Fredrikstad.

- Hva er et drømmekupp når du er på loppemarked?

- Alt fra 50-tallet.

- Til slutt: I ungdommen var du kaptein på basketballaget, og vant flere pokaler. Har du planer om å ta opp basketballkarrieren – eller har du eventuelt andre planer for fremtiden?

- Jeg kommer nok ikke til å ta opp basketballkarrieren, men jeg har noen planer: Jeg skal kjøpe el-sykkel og gleder meg til å utforske Oslos museer og nyutbygde områder og bydeler. Jeg vurderer å studere videre språk. Og så har jeg begynt med stolpejakt, og har planer om å være med å starte kirkeakademi på Nordstrand og Ljan.

Aktuelt