MFs nye styre har sin første styresamling 29.-30. august 2022. Åshild Mathisen fortsetter som styreleder, mens biskop emeritus Atle Sommerfeldt er ny nestleder i styret.

- Som styreleder gleder jeg meg over å fortsette å følge den gode utviklingen i Norges største fagmiljø for teologi, religion og samfunn sammen med denne kompetente gjengen, sier styreleder Åshild Mathisen.

Styret består nå av:

Eksterne medlemmer:
Åshild Mathisen, leder, 2020-2024
Atle Sommerfeldt, nestleder, 2022-2026
Marta Axner Ims, 2022-2026
Inger Skjelsbæk, 2020-2024
Line Wittek, 2020-2024

Vitenskapelig tilsatte:
Trine Anker, 2022-2024
Roar Fotland, 2022-2024
Kristin Joachimsen, 2022-2024

Administrativt tilsatte:
Mona Gulbrandsen Bø, 2022-2024

Studenter:
Vegard Tysseland, 2022-2023
Simon Omsland Zakariassen, 2022-2023

Aktuelt