Det går ikke an å bli mer fornøyd enn teologistudentene ved MF er. De topper skalaen med 5 av 5 mulige i snitt i studenttilfredshet. Det samme gjelder MF/VIDs diakonistudenter, i følge årets offisielle studiebarometer fra NOKUT.


- Det er mye å glede seg over på Studiebarometeret i år, selv i et år preget av pandemien, oppsummerer MF-rektor Vidar L. Haanes.

Høsten 2020 svarte over 30 000 studenter ved 41 institusjoner på spørsmål i Studiebarometeret, blant annet om hva de synes om studieprogrammet sitt.  

STUDIEBAROMETERET

Studiebarometeret er NOKUTs årlige studentundersøkelse om studiekvalitet ved alle norske læresteder for høyere utdanning. Undersøkelsen utføres på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

Umulig å bli mer fornøyd

I undersøkelsen ble studentene bedt om å oppgi grad av enighet i utsagnet «jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på», på en skala fra én til fem.

Av de rundt 1800 studieprogrammene som er med i Studiebarometeret, endte 16 studieprogrammer med 5 av 5 mulige. To av dem er ved MF. Både MFs profesjonsstudium i teologi og MFs og VIDs felles masterprogram i diakoni kommer ut helt på topp med 5,0 i snitt.

- Det er både gledelig og imponerende at MF havner helt i toppen blant universiteter og høgskoler i Norge på opplevd kvalitet, sier rektor Vidar L. Haanes. Han mener det er særlig gledelig at profesjonsstudiet i teologi får så god evaluering, med tanke på rekruttering til prestetjeneste.

Også MFs lektorprogram ligger over gjennomsnittet for lektorprogrammene i Norge på nesten alle spørsmål. Generelt gir studenter ved MFs studieprogrammer en høy score på at undervisningen er engasjerende og godt formidlet fra lærernes side, samt at studieprogrammet er faglig utfordrende.

Som institusjon kommer MF godt ut med 4,3 i overordnet tilfredshet. Snittet i Norge er 4,0.

- Vi er i en "høy mellomgruppe», på linje med Norges Idrettshøyskole, NMBU, Norges Musikkhøgskole og NHH, altså over snittet og blant de institusjonene vi måler oss opp mot og liker å sammenlikne oss med! sier en fornøyd MF-rektor.

Svært fornøyde koronatidstudenter

- Men det jeg særlig vil takke og berømme alle lærerne for, er innsatsen da koronaen rammet Norge. I spørsmålene knyttet til nedstengningen og den plutselige digitaliseringen uttrykker studentene våre stor tilfredshet. Det er svært gledelig! sier Haanes.

MF er på topp tre blant samtlige undervisningsinstitusjoner i Studiebarometeret både når det gjelder andel studenter som var enig i utsagnet «Underviserne lagde gode opplegg for nettbasert undervisning» og utsagnet «Lærestedet ga god informasjon om hvordan undervisningen skulle foregå».

- Det er hyggelig å se svart på hvitt - og til og med offentlig i Studiebarometeret - at studentene våre synes at lærerne gjorde en flott innsats under krevende forhold! sier rektor Vidar L. Haanes.

Vil du lete rundt i materialet på egen hånd? Da kan vi anbefale Forskerforums side. Den gir god hjelp til søkingen! Du kan også klikke her for å komme direkte til resultatene fra MFs studieprogrammer (lenke til Studiebarometeret).