Er du over 35 år og ønsker å jobbe som prest i Den norske kirke?

På MF brenner vi for å gjøre morgendagens prester i stand til å formidle kirkens levende tro – i en åpen, bekjennende, diakonal og misjonerende kirke.

Høsten 2022 tilbyr MF en ny vei til prestetjeneste: Erfaringsbasert master: Prest. Denne mastergraden er på 120 studiepoeng, og inneholder alt du trenger for å bli prest: Bibelteologi, systematisk teologi, en masteroppgave og praktisk-teologisk utdanning - inkludert praksisperioder. 

I denne nye utdanningen skal vi aktivt sette i spill den yrkes- og livserfaringen som du kommer med. Det intellektuelle, håndverksmessige og åndelige kommer til å gå hånd i hånd. Du leser, du øver du ber.

Undervisningen vil foregår i konsentrerte samlinger på MF, og vil være mulig å gjøre på deltid.

Etter å ha fullført mastergraden vil du være kvalifisert til å bli prest i Den norske kirke. Denne veien til prestetjeneste er kun for deg som har fylt 35 år. Det er mulig å begynne på masterutdanningen uten å oppfylle kirkens alderskrav.

Erfaringsbasert master: Prest er for deg som har en bachelorgrad, minst to års relevant yrkespraksis og 60 studiepoeng i teologi.

Velkommen til MF – Norges største og bredeste teologiske fagmiljø.

Les mer om studiet her.

Aktuelt