Etter et studieår med nedstengning og begrensninger på sosiale samlinger, er det endelig mulig å vende tilbake til et mer normalt studentliv igjen.

En gruppe studenter ved MF har dette semesteret fått et ekstra ansvar for å sørge for varierte sosiale aktiviteter for alle studenter. Bli med!

- Vi planlegger å ha aktiviteter hver uke hele høsten fram til eksamensperioden, forteller Mathilde Thorbjørnsen. 

En rekke aktiviteter er allerede på plass. Hun trekker fram bakgårdsfesten 2. september, hvor de har fått på plass food truck og jazzband fra Norges Musikkhøyskole. 

- Det blir tur til Kolsåstoppen 25. august, sier Aeda Minoza, og legger til at det er med gratis mat. 

På førstkommende mandag, 30. august, og mandagene fremover, er det språkkafé i kantina kl. 11:15-12:00. Språkkafeen er et tilbud hvor internasjonale studenter kan få mulighet til å snakke norsk, og hvor du, norsk eller internasjonal, kan bli kjent med andre studenter.

Så langt er følgende aktiviteter planlagt:

25. august: Tur til Kolsåstoppen med grilling - med gratis pølser og tilbehør.
26. august: Kubb og grill i Frognerparken kl. 16:00
29. august: Spikeball-turnering i Frognerparken kl. 14:00
30. august: Språkcafe i kantinta på MF - hver mandag fremover fra kl. 11:15-12:00. Gratis lunsj til de 20 første. 
1. september: Boblefotball ved fotballbanen ved MF kl. 11:30
2. september: Bakgårdsfest for alle studenter og ansatte ved MF kl. 17:30. 
3. september: Utflukt/Sauna
9. september: Lovsangskveld
13. september: Følelsesbevissthet-seminar ved psykologspesialister fra SiO
16. september: Lazertag
18.-19. september: Hengekøyetur til Songsvann

Mange flere aktiviteter er under planlegging.

Støtte til kollokviegrupper og studentforeninger

I tillegg til å arrangere ulike aktiviteter, skal gruppa være en støtte for andre studenter som ønsker å sette i gang med noe nytt eller videreføre eksisterende studentforeninger.

Alle studenter kan søke støtte til ulike sosiale aktiviteter gjennom SiOs studenttiltakspakke. Har du lyst til å starte en ny studentforening eller du er med i en eksisterende forening, kan du kontakte Vemund Sørhaug. Han skal være en støttespiller for studentforeningene, enten det gjelder å søke om støtte eller bidra til å sette opp en god struktur for foreningsarbeidet. 

Mer informasjon:

https://www.instagram.com/p/CTB3UHrqCW8/