MFs nye bachelorprogram er kjempepopulært blant søkerne. – Er det noe som er viktig i vår tid, så er det å studere årsaker til krig og konflikt, sier prorektor Kjetil Fretheim.

Søkertallene fra Samordna opptak viser at 64 håpefulle studenter har satt Freds- og konfliktstudier på MF som sitt førstevalg.

– Det er helt tydelig at vi har truffet med noe studentene er interessert i, sier prorektor Kjetil Fretheim.

I Samordna opptak kan søkerne legge til ti studier i søknaden sin. Totalt har nesten 600 søkere ført opp den nye bachelorgraden som et av sine alternativer.

Aktuelt og relevant

Kjetil Fretheim er veldig fornøyd med at det nye tilbudet er populært.

– Med krig- og konflikt så høyt opp i nyhetsbildet, er relevansen for studiet lett å se. Er det noe som er viktig i vår tid, så er det å studere årsaker til krig og voldelige konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk. Men det er også viktig å forstå krigens etikk og folkerett, diplomati og fredsbygging. Dette er et viktig studietilbud som svarer på helt akutte behov i samfunnet.

Bachelor i freds- og konfliktstudier er et tverrfaglig studieløp innen internasjonal politikk, sosiologi, historie og filosofi.

Programleder Andreas Holmedal Hvidtsten gleder seg til studiestart i august.

– Dette blir gøy! Det er et viktig og aktuelt studium og vi gleder oss veldig til å komme i gang, og til å treffe alle de nye studentene, sier han.

 Gode søkertall på andre studier også

De andre studieprogrammene på MF har relativt stabile søkertall sammenlignet med tidligere år. Studiedirektør Hilde Brekke Møller trekker særlig fram de kirkelige studietilbudene, hvor arbeidsmarkedet skriker etter flere med riktig utdannelse.

– Her opprettholder vi gode søkertall på flere av de kirkelige studieprogrammene. Så vi forventer solide kull for blant annet kommende prester, kateketer og diakoner, sier hun.

Studiestart i august

Søkerne har mulighet til å omprioritere sine ønsker fram i 1. juli. Studiestart for nye studenter på MF er mandag 12. august.

Aktuelt