Lisa Greenquist ønsket seg jobb i den kommunale flyktningtjenesten. Det førte henne til en master på MF.

– På MF fant jeg den mest interessante masteren med tanke på å kvalifisere til å søke stillingen jeg ønsket meg, forteller Lisa Greenquist.

Hun tok en master i religion, society and global issues – tilsvarer dagens master i religion in contemporary society.

– Jeg ville gjerne jobbe med mennesker i et flerkulturelt miljø, og begge jobbene jeg har hatt etter studiet har hatt dette til felles. Da må man ta hensyn til blant annet religion, livssyn, kultur og politikk.

Rett etter studiene fikk hun jobb som saksbehandler/miljøterapeut i flyktningtjenesten i Nesodden kommune. Det var denne stillingen som krevde en master, og som motiverte henne til å studere ved MF.

Internasjonalt arbeidsmiljø

I dag jobber Lisa som leder i Cegal, et konsulentselskap i IT-sektoren. Der har hun salg- og personalansvar for et team med applikasjonsutviklere i Oslo som består av folk fra hele verden – blant annet Bangladesh, Russland, Canada, Litauen, India og Norge.

– Jeg synes det er utrolig spennende å kunne ta kompetansen min fra MF og anvende den i min lederrolle i et internasjonalt IT-selskap.

De daglige oppgavene hennes består av å følge opp hver enkelt ansatt.

– Det handler om den ansattes trivsel, oppgaver, kompetanseutvikling og å finne dem nye kunder når deres nåværende prosjekt er ferdig. I tillegg jobber jeg med strategiske oppgaver i selskapet, f.eks. intern kommunikasjonsstrategi og team struktur.

Viktig med erfaring

Lisa trivdes godt på MF og synes hun lærte mye spennende i løpet av studietiden.

– Det jeg husker aller best fra MF er de gode lærerne og mange interessante fagdiskusjoner i timene.

– Har du noen tips til andre som kan tenke seg å gjøre det samme som deg?

–  Skaff deg arbeidserfaring tidlig. Frivillig arbeid er også veldig verdifullt. Det var frivillig arbeid og internships som ga meg en fordel i begge jobbene jeg har hatt etter studiet. 

Vil du gjøre som Lisa?

Aktuelt