Norges forskningsråd har tildelt 11,7 millioner til professor Brent Nongbris forskningsprosjekt EthiCodex. Forskningsprosjektet tar for seg den tidlige kodeksens historie, og sikter på å utvikle en ny etikk og metode for manuskriptforskning.

Prosjektet skal etter planen starte opp i august 2021.

Brent Nongbri er professor i religionshistorie ved MF. Han har sin doktorgrad fra Yale University i USA, og har tidligere jobbet ved flere universiteter i USA og Australia.

Nongbris forskning har de siste årene vært sentrert rundt ulovlig salg av manuskripter og andre antikke gjenstander. Han har også gitt ut flere internasjonalt anerkjente bøker. Blant annet monografiene God´s Library; The Archeology of the Earliest Christian Manuscripts og Before Religion: A History of a Modern Concept.

Les mer om Brent Nongbris forskning: Når manuskriptene lyver

EthiCodex: Kodeksens tidlige historie
Under den romerske keisertiden (ca. 100-400 e.kr.) ble bokrullen erstattet av kodeksen – det vil si boken med håndskrevne sider – som formidlingsverktøy for litteratur. Utviklingen av kodeksen som teknologi utgjorde en markant endring i måten kunnskap kunne formidles på og produseres. Når skjedde egentlig denne endringen, og hvorfor?

Forskere har antatt at de som fulgte Jesus var blant de første som tok denne teknologien i bruk. Kodeksens tidligste historie er derfor spesielt interessant for de som forsker på blant annet tidlig kristendom, klassiske tekster og bokhistorie. Det er likevel slik at denne forskningen på utviklingen og utbredelsen av kodeksen hviler på bevismateriale som er problematisk, både med hensyn til etikk og forskningsmetode. Når det gjelder metode ble den seneste systematiske gjennomgangen av den tidlige kodeksens historie gjennomført i 1977, og da med utgangspunkt i skrifteksempler med uklar datering. Den etiske utfordringen består i at mange av de kodeks-fragmentene som er bevart for ettertiden, er anskaffet på ulovlig vis.

Online database og riktig datering
Forskningsprosjektet EthiCodex vil bidra til å løse disse utfordringene gjennom å etablere en omfattende, bærekraftig og søkbar online database med informasjon om opphavshistorien og de fysiske kjennetegnene til de tidligste latinske og greske kodeksene. I databasen vil vi skille klart mellom bøker som dagens eiere har kjøpt på lovlig vis, og bøker som vi vet eller kan anta er anskaffet gjennom illegal handel med manuskripter.

Ved å gjennomføre radiokarbon-analyser vil prosjektet også bidra til at et økende antall av de kodeksene vi vet er anskaffet på lovlig vis, får riktig datering. Med disse nye dataene vil EthiCodex-prosjektet legge grunnlaget for en mer nyansert og fakta-basert diskusjon av den tidlige kodeksens historie.

Forskning