– Lutherske kirker over hele verden utvikler nå en misjonal selvforståelse, sier Jeppe Bach Nikolajsen, professor II i misjonsvitenskap ved MF.

Av professor Jeppe Bach Nikolajsen
oversatt av Lena S. Sandvik

Artikkelen Folkekirke, mission og pluralistisk samfund, er nettopp utgitt i Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, og kan leses her.

Professor Jeppe Bach Nikolajsen er professor II i misjonsvitenskap ved MF. Han er også lektor og forsknings- og studieleder ved
Menighedsfakultetet i Danmark. 

Folkekirke engasjert i misjon
Jeg har nettopp gitt ut en ny artikkel der jeg argumenterer for at det har vokst frem en misjonal selvforståelse i den danske folkekirken de siste tjue årene. Dette kommer frem i  en rapport fra det danske kirkeministeriet, som konkluderer med at misjon er kirkens hovedoppgave. Det samme mener formannen for folkekirkens mellomkirkelige råd og samtlige av kirkens nåværende biskoper. En lang rekke folkekirkelige initiativer avspeiler også dette.

Misjon i et pluralistisk samfunn
År etter år mister den danske folkekirken medlemmer. De siste årene har ateisters kampanjer vært en særlig årsak til dette. De har aktivt oppfordret til utmeldelse av kirken. I samfunnet generelt spiller mange muslimer en markant og svært synlig rolle. I denne situasjonen vektlegger mange i kirken behovet for misjon. Flere fremtredende personer i den folkekirkelige debatten forstår utviklingen i lys av en økt pluralisering i det danske samfunnet. Pluraliseringen har oppstått på bakgrunn av innvandring og globalisering de siste femti årene.

Lutherske kirker med interesse for misjon
Det er bemerkelsesverdig at denne nye vektleggingen av misjon samsvarer med utviklingen i en rekke lutherske kirker verden over. Bakgrunnen for dette nye initiativet er imidlertid forskellig fra land til land. Som kjent betrakter Den norske kirke seg som misjonerende. Den finske folkekirken har nettopp vedtatt en lengre uttalelse om misjon. Flere lutherske kirker i Tyskland betegner seg også som misjonerende. Det samme er gjeldende for lutherske kirker i USA og Etiopia, på samme måte som Det lutherske verdensforbund også er opptatt av misjon. Selv om de protestantiske reformatorene ikke var utpreget opptatt av misjon, nærmer mange lutherske kirker seg likevel i dag en posisjon der misjon betraktes som kirkens hjerteslag og åndedrett, slik den lutherske teologen Eberhard Jüngel uttrykte det for tjue år siden.

Forskning