Atle O. Søvik vant internasjonal manuskonkurranse med boka A Basic Theory of Everything, hvor han presenterer en teori om hva som er virkelighetens grunnleggende byggesteiner.

Atle Ottesen Søvik

Professor i systematisk teologi

Forsker på teknologi og etikk/filosofi.

Aktuell med boka A Basic Theory of Everything. A Fundamental Theoretical Framework for Philosophy and Science

Boka vant en internasjonal manuskonkurranse i kategorien filosofi og publiseres open access 4. april. Den kommer også for salg i fysisk format 18. april.

Du vant en manuskonkurranse – fortell!

- Jeg tenkte at få vil lese en bok på 500 sider uansett, og at ingen vil lese den om ikke den blir utgitt som open access, slik at man kan lese den gratis på nett. Men slik publisering koster ganske mye for forfatteren. Så oppdaget jeg at forlaget DeGruyter hadde en manuskonkurranse hvor premien var at de utga boka som open access uten kostnader for forfatteren. Jeg sendte inn der, og vant i kategorien filosofi. De trykker også opp boka som vanlig bok, så nå kan interesserte lesere velge om de vil kjøpe boka for 1786 kroner eller laste den ned gratis som pdf.

Hva handler boka om?

- Den handler om alt.

Kan du være litt mer presis?

- Ja: Den handler ikke om alt. Men den handler om hvordan verden grunnleggende sett er skrudd sammen. Boka kommer med forslag til svar på alle de store filosofiske spørsmålene – inkludert nye svar på spørsmål som hvordan verden er bygd opp, hva bevissthet er og hvordan bevisstheten henger sammen med det fysiske, hvordan fri vilje kunne oppstå, hva tid er, hvorfor vi har de naturlovene vi har, hva som gjør matematiske påstander og etiske normer sanne, hva meningen med livet er, eller hvorfor det finnes noe i det hele tatt.

Dette er noen av spørsmålene som diskuteres og besvares i boka:

Hva er forholdet mellom språk og verden?

Hva er naturlover?

Hva er eksistens?

Hva er selvet?

Hvordan utviklet bevisstheten seg?

Hvordan kan vi ha fri vilje?

Hva er tid?

Hva slags tidsreiser er mulig?

Hvordan skal vi forstå E = mc2?

Hvordan oppstår og tilintetgjøres partikler?

Hvordan skal vi forstå kvantefysikken?

Hvorfor har vi de naturlovene vi har?

Hva gjør etiske normer sanne?

Hva er etisk godhet?

Hva er meningen med livet?

Hvorfor eksisterer noe i det hele tatt?

Hvordan er egentlig verden grunnleggende sett skrudd sammen?

- Jeg foreslår at alt annet kan forklares med tre grunnleggende byggesteiner, som jeg kaller et felt, et sett med ontologiske verdier, og en aktualisator. Det bygger på en bredt anerkjent teori i fysikk som sier at universet består av ulike kvantefelt der noen grunnleggende fysiske verdier blir aktualisert i tråd med noen feltligninger. Så kobler jeg det med en ny og tilsvarende teori om bevissthet der et kvaliafelt aktualiserer noen grunnleggende subjektive verdier. Det har veldig stor forklaringsevne og unngår en del tradisjonelle problemer om forholdet mellom bevissthet og den fysiske verden. Men jeg trenger altså 500 sider på å forklare hvordan de grunnleggende byggesteinene forklarer alt annet.

Hvem er bokas målgruppe?

- Boka passer perfekt for deg som måtte lure på hva som helst. Den passer nok enda bedre for lesere som allerede har beskjeftiget seg litt noen av problemstillingene, men den forutsetter i utgangspunktet ingen forkunnskaper.

Du forklarer både relativitetsteorien til Einstein og kvantefysikken i boka – krever ikke det forkunnskaper?

- Kvantefysikken og relativitetsteorien presenteres ganske grundig, men man trenger ikke kunne mer matematikk enn Pytagoras for å henge med. Hvis du skjønner at a2+b2=c2 eller at 32+42=52 (altså at 9+16=25), så kan du den matematikken du trenger for å forstå essensen i relativitetsteorien og kvantefysikken.

Kan leseren stole på det en teolog skriver om fysikk?
- Jeg har heldigvis fått god hjelp av eksperter i fysikk. Alt jeg skriver om fysikk og biologi er helt standard naturvitenskap - det er de filosofiske tolkningene som er nye. Naturvitenskapen forutsetter bare at det eksisterer partikler, naturlover, krefter, bevissthet, matematikk osv., men hva er disse tingene, hvor kommer de fra, hvorfor er de som de er og virker som de gjør? Det er filosofiske spørsmål jeg foreslår svar på. Men selv om man ikke skulle bry seg om mine ideer, gir boka en fin innføring i hvordan partikler, universet og hjernen fungerer. Jeg tror leseren kan få en god følelse av å se de store linjene i hvordan verden er bygd opp.

Hvor stor selvtillit må man ha for å kalle en bok for en teori om alt?

- Man trenger ikke selvtillit i det hele tatt – det holder å mangle selvinnsikt. Det skal være noe kvalitetssikring i at store deler av ideene i boka allerede er publisert i anerkjente fagtidsskrifter. Så hjelper det kanskje litt at hele boka er fagfellevurdert og vant en manuskonkurranse slik at i hvert fall noen synes den er verdt å publisere. Men jeg vet ikke hvor mange jeg konkurrerte mot – kanskje de andre kandidatene var helt ubrukelige.

Er boka en teologisk bok?

- Nei. Den er en rent filosofisk bok som presenterer en teori om verden jeg argumenterer for at leseren bør godta på allmenne premisser. Den handler altså ikke om Gud eller teologi. Samtidig viser jeg hvordan en forståelse av verden er nødt til å inkludere en aktualisator for å forklare at det i det hele tatt finnes noe som beveger seg, så der vil troende naturlig lese inn Gud.

Er boka aktuell akkurat nå?

- Ja, faktisk. Boka viser at det går an både å ha en naturalistisk og reduksjonistisk tilnærming til vår forståelse av virkeligheten, samtidig som man forsvarer ganske tradisjonelle oppfatninger om menneskesyn, likeverd, fri vilje, ansvar og etiske verdier. Det mener jeg er viktig i vår tid når teknologiutviklingen setter slike verdier under press, og boka viser hvordan man kan forsvare disse verdiene også til folk som avviser Gud, sjel, verdirealisme osv.

Er det mulig å skrive om et så bredt tema uten at det blir overfladisk og dårlig begrunnet?

- Jeg ønsket å skrive boka fordi jeg oppdaget at hver gang jeg skal jobbe grundig med et spørsmål, så avhenger det av en rekke forutsetninger som henger sammen på kryss og tvers. Jeg trengte å tenke gjennom hvordan jeg mener at ting henger sammen. Det finnes veldig få slike bøker. Nesten alltid er det best å grave seg ned i dybden på et avgrenset tema, men ofte er det også slik at eksperter på et tema sier noe feil fordi de ikke ser at de forutsetter noe feilaktig i et relatert spørsmål. Ofte burde filosofer kunne litt mer naturvitenskap, og like ofte burde naturvitere kunne litt mer filosofi. Derfor er det også en verdi i å tenke på tverrfaglige sammenhenger på tvers av disipliner selv om man ikke kan gå i dybden på alt. Så er det sikkert noe viktig jeg ikke vet at jeg ikke vet, men sjansen for å lære det er størst ved å bidra med noe som andre kan kritisere, så da ser jeg frem til å lære mer.

Aktuelt Forskning