I år er det 75 år siden Dødehavsrullene ble oppdaget. Masterstudent i teologi, Signe M. Hægeland, har nylig publisert en artikkel i Biblical Archaeology Review om alle fragmentene som har gått tapt etter at de ble funnet. - Kjempenyttig og et viktig bidrag til fagfeltet, sier førsteamanuensis Matthew Monger. 

Artikkelen er skrevet i samarbeid med professor Årstein Justnes (UiA). Hægeland skriver en masteroppgave i teologi innenfor studieretningen Det gamle testamentet. Hun skal skrive om nettopp de tapte dødehavsrullfragmentene. Bachelorgraden tok hun på Ansgar høyskole, og det var der hun først ble oppmerksom på forskningsprosjektet The Lying Pen of Scribes.

The Lying Pen of Scribes

Finansiert av Norges forskningsråd.

Prosjektet samler forskere fra bildevitenskap, fysikk, arkeologi, religionsvitenskap, mediestudier og Dødehavsrull-studier i en ny tverrfaglig og helhetlig tilnærming til studiet av Dødehavsrullene.

Prosjektet eies av Universitetet i Agder ved Årstein Justnes. MF vitenskapelig høyskole, NTNU og NLA-høyskolen er samarbeidspartnere. Liv Ingeborg Lied er prosjektleder fra MF.

Fortell om hvordan du ble en del av prosjektet The Lying Pen of Scribes?

- Årstein (Justnes red.) underviste hebraisk på Ansgar. Han var tydelig på at han ønsket seg studenter med på Lying Pen-prosjektet. I romjula 2020 ble jeg ansatt som vitenskapelig assistent i prosjektet, og jeg har blant annet vært med på å lage en database over tapte fragmenter.

Tapte fragmenter? Hva vil det si?

- Overraskende mange fragmenter har forsvunnet etter at de ble fotografert på 50- og 60-tallet. Noe som kan ha skjedd, er at et fragment som tidligere var regnet som del av ett manuskript har blitt flyttet til et annet manuskript. Denne flyttingen av fragmenter er sjeldent dokumentert, og det er derfor vanskelig å vite sikkert hvilke fragmenter som har blitt flyttet hvor. Vi vet ikke helt når denne praksisen med å fysisk flytte på fragmenter fra glassplate til glassplate sluttet, men på ett eller annet tidspunkt mellom 60-tallet og 90-tallet skjer det en endring; fragmenter flyttes ikke lengre fysisk fra én museumsplate til en annen. Dersom en forsker i dag tenker at et fragment ikke hører sammen med manuskriptet det er satt sammen med, så argumenterer h*n for det i tekst, ikke ved å flytte selve fragmentet fysisk. Noen fragmenter er faktisk også blitt stjålet.

En del av prosjektet prøver å belyse et problem med de savnede fragmentene og finne en best mulig løsning.

Signe M. Hægeland

Et av målene ved prosjektet er å gjøre framtidig forskning på Dødehavsrullene lettere:

- Vi prøver å tenke på hva som kan være nyttig for framtidige forskere – hvordan kan vi gjøre ting så tilgjengelige som mulige?

Nybrottsarbeid for fagfeltet

Mye har skjedd på fagfeltet siden de første Dødehavsrullene ble oppdaget. De første forskerne som fikk undersøke rullene og forskerne knyttet til prosjektet The Lying Pen of Scribes, kan alle sies å gjøre nybrottsarbeid. Signe har stor respekt for det tidlige arbeidet som ble gjort på Dødehavsrullene av forskere som da ikke var mye eldre enn henne selv.

- En del av prosjektet prøver å belyse et problem med de savnede fragmentene og finne en best mulig løsning. Vi vil ikke kritisere de tidligste forskerne, vi har stor respekt for deres arbeid.

Før Signe fortsetter forteller hun litt om historien til Dødehavsrullene:

- Rullene ble opprinnelig funnet av beduiner. Forskere fikk etter hvert vite om rullene, og etter hvert begynte beduinene å selge rullene til forskerne, ofte via antikvitetshandlere.  Fragmenter fra den såkalte hule 4 i Qumran har vært sett på som særlig verdifulle, både fordi det ble funnet veldig mange fragmenter der, og fordi den inneholder mange bibelske tekster. Siden fragmentene i stor grad ble funnet av ikke-arkeologer, så kan vi ofte ikke vite med sikkerhet hvilken hule de forskjellige fragmentene ble funnet i. Dette er bare et av usikkerhetsmomentene innen dødehavsrullforskning, og det viser at det er nødvendig med litt opprydningsarbeid.

Hvordan har det vært å jobbe med dette?

- Det har vært veldig gøy. Jeg var ikke spesielt interessert i Dødehavsrullene før jeg begynte å jobbe i Lying Pen-prosjektet, men jeg har fått mye nyttig lærdom om forskning generelt og sett hvordan forskning kan foregå. Det er en nyttig erfaring å ha med seg.

Har du noen tips til andre studenter som skal bestemme seg for hva de skal skrive master om?

- Det er vanskelig, jeg synes det var vanskelig selv. Jeg synes det var en veldig god mulighet å få skrive en master innenfor et prosjekt, så det gjorde at jeg valgte akkurat denne avhandlingen. Å knytte seg til flinke folk er kanskje viktigere enn å finne det gøyeste prosjektet, og det er lurt å finne en veileder som er god på det du skal skrive om. Jeg ville knyttet meg til en person eller et prosjekt, heller enn å skrive om det jeg synes er aller mest interessant selv. Samtidig skal du tenke at det du skal jobbe med må være interessant, du skal jo jobbe et helt år med temaet.

Planer for videre forskning?

- Jeg er ferdig våren 2023. Det hadde vært gøy å jobbe videre innen akademia. Jeg må se det litt an og er åpen for mulighetene som kommer.

Gode muligheter for å delta i forskning for studenter

Matthew P. Monger understreker at det er veldig positivt at studenter viser interesse for og deltar i forskningsprosjekter.

Matthew P. Monger, førsteamanuensis fororientens språk og litteratur, er Hægelands veileder.

- Det er kjempegøy når en student får publisert noe, og særlig i et tidsskrift som leses så bredt som Biblical Archaeology Review. Signe fikk til og med publisert en artikkel før masteroppgaven er levert, det er uvanlig.Det er generelt veldig bra at studenter kan bli inkludert i forskning på denne måten.

Monger forteller at det er mange muligheter for studenter som er interesserte til å delta i forskningsprosjekter, særlig i slike prosjekter som The Lying Pen som har et begrenset utvalg manuskripter:

- Det kan gjøre det lettere å ta del i et prosjekt som masterstudent. For studenter som ønsker å engasjere seg er mitt tips at de oppsøker forskere som jobber med det de interesserer seg for. Man må være forberedt på å arbeide mye, men resultatene blir ofte spennende på det nivået.

Å kunne delta i et forskningsprosjekt kan være særlig nyttig for studenter som ønsker å arbeid i akademia:

- Signes arbeid er kjempenyttig og et viktig bidrag til fagfeltet. Hennes masterprosjekt er perfekt å forfølge videre i en doktorgrad. Signe har også presentert et referat fra artikkelen på en stor konferanse i regi av Lying Pen-, så hun er også et ansikt utad for prosjektet, avslutter Monger.

Er du interessert i studier i teologi? Se hvilke studier vi tilbyr her.

Aktuelt Forskning