Skrevet av Elisa Stokka, universitetslektor i sjelesorg

Å gjenkjenne oss selv i andre er avgjørende for å føle tilhørighet. Forskning viser at vi stoler mer på mennesker som tør å vise sårbarhet. Men om du ikke er trygg på hvordan din sårbarhet blir tatt imot, så er dette lettere sagt enn gjort.

Årets tema handler om tilhørighet og utenforskap. Det finnes ingen quick fix for å kjenne seg mindre ensom midt i flokken. Å kjenne seg annerledes eller utenfor kan forsterkes av det sterke kravet til konformitet, til å være lik de andre. Konformitetskravet kan gi den indre kritikeren stor boltreplass og føre til selvanklager og skam fordi en ikke passer inn. Forfatter Brad Melzer sa det slik: «Alle du møter kjemper en kamp du ikke vet noe om, så vær snill, alltid». Oppfordringen hans til å vær snill er ikke alltid så lett, fordi mange sammenlikner seg med andre og tror at andre har det så mye lettere og passer bedre inn. I en slik situasjon kan det være vanskelig å ha tillit til andre, løfte blikket og forstå at andre også strever. Som sitatet over sier: Å vise sårbarhet kan skape tillit, men det er en risiko forbundet med å strekke ut hånden. Kanskje er det nettopp i slike situasjoner det kan passe å si at den som intet våger intet vinner.

Å vise sårbarhet kan skape tillit, men det er en risiko forbundet med å strekke ut hånden.

Noe av det fineste jeg vet i jobben min som sjelesorglærer er å lede grupper med studenter. Vi møtes i refleksjonsgrupper hvor praksiserfaringer blir delt, i veiledningsgrupper og livs- og troshistoriegrupper. Disse gruppene består gjerne av 4-6 studenter som blir godt kjent med hverandre. Personlige ulikheter trer frem og møtes med aksept og interesse. Hver enkelt kan oppleve at her er det OK å være som man er, og ulikhetene blir en styrke. Studentene lærer av hverandres erfaringer og refleksjoner. I gruppene er det rom for både humor og sårbarhet, for å vise at man ikke mestrer alt. Dette gir en følelse av gjenkjennelse og trygghet. Historier, medfølelse og sårbarhet som deles skaper bånd mellom gruppedeltakerne og styrker erfaringen av tilhørighet.

Vi lærere og studentrådet oppfordrer studentene til å danne kollokviegrupper og lesegrupper for å styrke følelsen av fellesskap og tilhørighet. En kollokviegruppe er ikke et sted for prestasjon, men for gjensidig støtte, faglig og personlig støtte. Å høre til i en gruppe av medstudenter som kjenner deg gir trygghet og mulighet til å vokse både faglig og personlig, kan får stor betydning for studiehverdagen din på MF og opplevelsen av tilhørighet.

Aktuelt Forskning