I flere år har MF scoret høyt på studiebarometeret fra Nokut, og lektorstudentene har vært blant de mest fornøyde i landet. Tredjeårsstudent Marit Elise Revling Holm er en av dem.

– Jeg valgte å ta MF sitt lektorstudium fordi jeg synes det å være lærer virker som en veldig spennende jobb hvor jeg kan være mye med folk, sier lektorstudent Marit Elise Revling Holm.

Religion og samfunnsfag er spennende fag, fordi det handler om livene våre og er ting som berører alle oss, uavhengig av om man er religiøs eller ikke. 

Lektorstudent Marit Elise Revling Holm

– Jeg ble så imponert da jeg startet her. Da jeg så hvordan lærerne på MF brant for fagene sine, fikk jeg enda mer lyst til å bli lærer. Jeg ble skikkelig fascinert og inspirert over formidlingsevnen, sier hun.

Marit Elise valgte å studere ved MF fordi hun hadde hørt mye positivt om den vitenskapelige høyskolen fra tidligere studenter. En annen utslagsgivende faktor var størrelsen på studiestedet.

– Det er fint å bli kjent med alle i klassen. Jeg ble fortalt at man faktisk kunne bli kjent med lærerne her i tillegg, noe som virkelig har levd opp til forventningene. Å kunne snakke med lærerne og bli hørt, fører til et flott fellesskap, sier hun.

– Spennende fag

Religion og samfunnsfag er spennende fag, fordi det handler om livene våre og er ting som berører alle oss, uavhengig av om man er religiøse eller ikke, sier Marit Elise Revling Holm.

Hun er nå på sitt femte semester i lektorprogrammet med fordypning samfunnsfag og KRLE/religion. Det er mye som er spennende ved å starte på et nytt studiested, men det kan også være litt skummelt.

Det aller viktigste er de dyktige lærerne. De blir ofte igjen etter forelesninger og svarer på spørsmål. De er rett og slett både faglig sterke og utrolig dyktige til å ta vare på oss.

Lektorstudent Marit Elise Revling Holm

Marit Elise forteller at det hele tiden har vært fokus på et godt studiemiljø. Ved hjelp av en rekke seminargrupper, legges det til rette for at alle skal bli kjent med hverandre.

– Det aller viktigste er de dyktige lærerne. De blir ofte igjen etter forelesninger og svarer på spørsmål. De er rett og slett både faglig sterke og utrolig dyktige til å ta vare på oss. Du må selvfølgelig legge inn en innsats selv, men da vet du at du får noe igjen for det, sier hun.

Hun setter pris på MFs mange ulike fasiliteter.

– I gymsalen blir det arrangert ulike idretter, studentkor og spillklubber. MF har også et kapell, treningsrom, samt et flott, nyoppusset bibliotek, sier hun.

– Et trygt og godt sted

MFs lektorprogram ligger over gjennomsnittet for lektorprogrammene i Norge på nesten alle spørsmål i Nokuts studiebarometer. Generelt gir studenter ved MFs studieprogrammer en høy score på at undervisningen er engasjerende og godt formidlet fra lærernes side, samt at studieprogrammet er faglig utfordrende.

Alt er tilrettelagt for et godt studiemiljø, både læringsmessig og sosialt. Lærerne er engasjerte og har mye kunnskap.

Lektorstudent Marit Elise Revling Holm

Marit Elise beskriver MF som et trygt og godt sted. Her kan du spørre lærerne i gangen og sende mail uten å tenke to ganger. Læringsmiljøet tronet høyt på listen av fordeler da Marit Elise valgte å studere ved MF, men et annet stort pluss er at man får møte et bredt mangfold på studiestedet.

– Kvaliteten på det som læres bort har vært veldig bra. Det sosiale er viktig, men for å bli en god lærer er det ingen tvil om at jeg har valgt riktig. Det er ekstra hyggelig når lærerne faktisk kan navnene i seminargrupper, sier hun og legger til:

– Alt er tilrettelagt for et godt studiemiljø, både læringsmessig og sosialt. Lærerne er engasjerte og har mye kunnskap. Jeg er storfornøyd og både stolt og glad for at jeg går her, sier hun.

Må jeg være kristen eller religiøs for å studere på MF?

avatar mann

Nei, det må du ikke. MF er preget av bredt mangfold blant studenter og ansatte, både når det gjelder religion og livssyn, og i nasjonalitet. Her blir man møtt og respektert for den man er.

MF er bygget på kristne verdier, og vi holder både gudstjenester og andre kristne arrangementer. Men det er helt frivillig å bli med, og vi har mange studenter og ansatte som enten tilhører andre religioner eller ikke er religiøse.