Master in Religion in Contemporary Society tok meg fra "synsing" til en mer bevisst og faglig analyse av mye av det vi ser i nyhetsbildet, sier Hanne Line Mathisen. Nå jobber hun med prosjekter i Asia for Areopagos.

– Jeg valgte MF fordi studiet her passet perfekt med tanke på balansen mellom religionsvitenskap og samfunnsvitenskap. Jeg hadde også et generelt godt inntrykk av MF fra før av, og møtte en fin blanding av aldre og bakgrunn blant mine medstudenter, sier Hanne Line Mathisen.

Fra synsing til faglig forankring

På MF tok hun en master i Religion in Contemporary Society. Målet med masteren er at man som student skal kunne forstå og fortolke aktuelle samfunnsprosesser og samfunnsutfordringer som former, og formes av, religiøse tradisjoner og praksiser.

– Studiet konkretiserte og forankret mye av kunnskapen jeg hadde med meg fra internasjonal erfaring. Det tok meg fra "synsing" til en mer bevisst og faglig analyse av mye av det vi ser i nyhetsbildet, og bedre innsikt i det dypere bakgrunnsbildet. Personlig ga det meg også et større ordforråd i perspektivet på religion, sier Hanne Line.

Masteroppgave ble til jobb

Hun skrev masteroppgave om møtet mellom turisme og buddhisme i Kina, og fikk jobb som prosjektkoordinator for Asia i Areopagos rett før avhandlingen skulle leveres.

– Jeg følger opp tre veldig forskjellige prosjekter i Kina, et dagsenter for funksjonshemmede, fadderbarn og et kultursenter, i også tre forskjellige deler av Kina, forteller hun.

Det innebærer mange forskjellige arbeidsoppgaver.

– Det handler mye om relasjonsbygging, å ivareta målene for prosjektene, holde meg oppdatert på det som skjer generelt i samfunnet som kan påvirke prosjektene, og ikke minst så er informasjonsarbeid rundt arbeidet vårt i Norge en viktig del av arbeidet mitt.

Ektefølt interesse

Hanne Line startet på MF som voksen student. Da hadde hun tidligere tatt en bachelor i journalistikk i begynnelsen av 20-årene. I mellomtiden har hun hatt et vidt spekter av jobber.

– Da jeg skulle begynne å studere etter videregående, valgte jeg studie etter hva jeg ville "bli". Denne gangen tok jeg veien innom "hva liker jeg så godt å lese om at det å studere ikke oppleves som en plikt?" Det er litt høna og egget, med ektefølt interesse så kommer også kunnskapen etter hvert på plass, og da havner man også på rett hylle i det lange løp. 

Les mer om masterprogrammet Hanne Line gikk på MF:

Aktuelt