Jofrid Landa har gått veien fra diakon til sjømannsprest i New York. Hun kaller diakonien hjertet i arbeidet sitt.

- For meg handler diakoni om alt jeg er og gjør som sjømannsprest, og hvordan vi som kirke møter mennesker. Diakonien utfordrer meg i hvordan jeg møter mennesker i sorg, lidelse og glede, hvordan jeg forkynner evangeliet, hvordan jeg lever livet mitt som kristen i verden og hvordan jeg bidrar til fellesskapet i kirken, sier Jofrid Landa.

Hun har de siste tre årene jobbet som sjømannsprest og studentprest i New York. Da hun ble ordinert til prest i 2021, hadde hun allerede åtte års erfaring som diakon.

- Selv om jeg kjente på et kall til å gå fra diakon til ordinert prest og sjømannsprest, er diakonien hjertet i tjenesten min. Jeg lar meg stadig utfordre av diakonien, forteller hun.

Fra Antwerpen til diakonistudier i Oslo

Landa vokste opp på Finnøy utenfor Stavanger. Hun studerte først fransk, før utferdstrang førte henne til en jobb på Sjømannskirken i Antwerpen.

- Der fikk jeg erfare diakoni i praksis. De fire årene i Antwerpen gjorde at jeg fikk et ønske om å lære mer om diakoni, og bestemte meg for å ta en master i diakoni, forteller hun.

Hun søkte studier ved VID vitenskapelige høgskole, som MF samarbeider med om master i diakoni.

- Utdannelsen ga meg kunnskap, kompetanse og større forståelse av diakoni som fag - både historie, teologi og hva diakoni er på ulike nivå. Det var utrolig nyttig å få noen knagger til å henge praksis på. Utdannelsen hjalp meg til å utvikle meg selv faglig og profesjonelt, både som menneske og kristen, forteller hun.

Evangeliet kan ikke bare forkynnes i ord

Landa har både jobbet i Maritastiftelsen i Oslo og med bistandsarbeid i Kongo og Niger. Da hun ble vigslet som diakon i 2014, jobbet hun ved Sjømannskirken i København. Det var også der hun noen år senere ble utfordret til å utdanne seg til prest.

- Både som diakoner og prester møter vi mennesker i sorg og lidelse, og diakonien utfordrer oss til å møte mennesker med omsorg, respekt, empati og kjærlighet, sier hun.

Hun mener man ikke bare kan forkynne evangeliet i ord.

- Jeg tror at vi som verdensvid kirke bare er troverdige dersom vi også lever ut ordene vi forkynner i holdninger og handlinger. Evangeliet er ord, handling og holdning uløselig knyttet sammen, forklarer hun.

Skrev masteroppgave om empowerment

Som diakonistudent hadde Landa praksisperiode i Mali, og skrev masteroppgave om “empowerment” i bistand rettet mot kvinner i Kirkens Nødhjelp og Normisjon.

- For meg er diakoni i dag knyttet til empowerment-begrepet. I mitt arbeid både i Sjømannskirken, med bistand i Kongo og Niger og med fengselsarbeid og kvinner i prostitusjon i Maritastiftelsen har jeg erfart hvor viktig empowerment og diakoni er. Vi kan bidra til å løfte mennesker ut av krise, fattigdom, undertrykkelse og nød gjennom å gi dem en ny sjanse. Det kan gi dem tilbake troen på seg selv, slik at de ser sin egen verdighet og hvilke talenter og ressurser de har, sier hun.

Hun mener mennesker bør lære av hverandre som likeverdige.

- Vi skal ikke tro vi vet best hva andre mennesker trenger. Men heller spørre dem slik Jesus spurte den blinde: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?».

Vil du også studere diakoni?

Master i diakoni tilbys på både heltid og deltid. Les mer her:

Master i diakoni Hånd som setter ned levende lys

Master i diakoni

  • Varighet: 2 år
  • 120 studiepoeng
  • Oppstart: Høst

Aktuelt