Kristin Morken Hogganvik jobber som feltprest i Forsvaret. – Jeg har en solid grunnmur fra MF i bunnen.

Kristin Morken Hogganvik er utdannet prest fra MF, og fikk jobb som feltprest i Forsvaret etter studietiden. Hun har hatt flere stillinger i Forsvaret siden hun startet. Nå er hun stasjonert på Gardermoen flystasjon.

Arbeidsoppgavene hennes som feltprest varierer fra sjelesorg, å legge til rette for tro- og livssyn, miljøarbeid, etikkundervisning, og å være rådgiver i etiske-, religiøse- og kulturelle spørsmål.

- Det handler om å være til stede for folk der de er, sier feltprest Kristin M. Hogganvik. Bildet er tatt i Mali i 2021.

– De vernepliktige i Forsvaret er på terskelen til voksenlivet og samtidig langt fra tillitspersoner og familien man har hjemme. Da kan det være fint å snakke med noen. Samtalene handler stort sett om livet, og alt man møter på som kan være litt utfordrende, sier Kristin.

Rådgiver utenfor hierarkiet

Hun forteller at feltprestene står utenfor kommandolinjene og hierarkiet i Forsvaret. Det gir dem en unik posisjon som rådgiver for de andre ansatte.

– For ansatte kan det være fint å snakke med noen som er utenfor, men samtidig i systemet og forstår hva de driver med. Jeg kan være den de kan diskutere det som ikke går direkte på å løse oppdrag, for eksempel personellutfordringer, miljø og å være den som har fokus på menneskelige faktorer og relasjoner. Det blir fort glidende overganger til sjelesorg der også. 

Varierte arbeidsdager

I tillegg til å ha rollen som samtalepartner er feltpresten også en del av staben som understøtter avdelingene i Forsvaret så de får gjort det de skal.

– Litt møter og planlegging blir det også. Dagene er varierte. Noen dager underviser jeg i etikk, noen dager har jeg bestilte samtaler, og ofte kommer folk innom og prater om løst og fast.

Andre ganger tar hun med seg kaffekoppen og går rundt til avdelingene og spør: «Hva gjør dere? Kan jeg være med her?»

– Jeg tenker at det handler om å være til stede for folk der de er. Og hører jeg ofte: «du forresten, det var noe jeg skulle ha snakket med deg om ...»

En del av jobben som feltprest er å tilrettelegge for tro og livssyn i Forsvaret. Bildet er tatt da Kristin var med til Mali i 2021, som en del av FNs fredsbevarende operasjon.

Solid grunnmur

Kristin har mange gode minner fra studietiden på MF. Alt fra lange lunsjer i kantina på MF og tull og fjas mellom leseøkter på lesesalen, til engasjerende undervisning og kollokviegrupper.

– Mest av alt har jeg forstått at jeg har fått med meg en solid grunnmur i bunnen. Ellers har sjelesorgundervisningen lært meg å møte livet og snakke om vanskelige tema. Det er en viktig egenskap i min jobb, sier hun.

Kristin tok først en bachelor i Ungdom, kultur og trosopplæring (UKT), før hun begynte på profesjonsstudiet i teologi.

– UKT har gjort meg kontekst- og kultur orientert. Det gjør at jeg tenker: "Hva er kulturen her, og hvordan kan jeg formidle kristen tro i denne konteksten?". Det tror jeg har gjort meg kreativ og fleksibel i hvordan jeg lager gudstjenester, og ellers hvordan jeg utfører jobben min. 

Vil du gjøre som Kristin?

For deg som synes livet som feltprest høres spennende ut, har Kristin følgende tips:

– Søk deg til institusjonspraksis i Forsvaret! Det gjorde jeg, og gav meg et godt innblikk i hva en feltprest gjør. Jeg kan også varmt anbefale UKT. 

Les mer om studiene Kristin tok på MF:

Aktuelt