Det nye studieprogrammet Erfaringsbasert master: Prest har dobbelt så mange søkere som det er studieplasser. - Svært gledelig, sier rektor Vidar Haanes.

- Det er ikke dagligdags, for å si det mildt, at teologiske studieprogram har flere søkere enn plasser. Det har faktisk aldri skjedd før ved MF. Vi hadde ikke sett for oss dette, forteller rektor Vidar Haanes.

Hele 69 personer har søkt på de 35 nyopprettede studieplassene ved MFs nye presteutdanning Erfaringsbasert master: Prest. Studieprogrammet er en ny vei til prestetjeneste, som kun er åpen for personer som har fylt 35 år.

- Vi har forsøkt å lage et studietilbud som bygger på tre forutsetninger: MFs tunge faglige kompetanse og lange tradisjon som presteutdanner, Den norske kirkes store behov for flere prester og den nye utdanningssituasjonen med livslang læring. Stadig flere ønsker å begynne med noe nytt senere i livsløpet. Det kan virke som at mange blir mer klar for å gå inn i prestetjenesten når de har levd litt, sier Vidar Haanes.

Et yrke som vokser på folk

Praktikumsleder Knut Tveitereid har lagt merke til den samme tendensen.

- Det kan virke som om det er noe med presteyrket som kan vokse på folk over tid. Det kan handle om at folk trenger å bygge selvtillit for å bli klar for en jobb med relativt mye press. For noen handler det om at de har møtt Gud; de har hatt åndelige erfaringe som har ført dem i denne retningen. Andre finner veien til presteyrket fordi de i krise har møtt en god prest som får dem til å tenke at «dette vil jeg bruke resten av livet mitt på». En del av søkerne har hatt en drøm om å bli prest lenge, men har ikke våget å gå for det før nå, forteller Tveitereid.

Det kan virke som om det er noe med presteyrket som kan vokse på folk over tid.

Praktikumsleder Knut Tveitereid

Flertallet av de 69 søkerne har allerede lang utdanning før de starter på masteren som vil gjøre dem kvalifisert til å bli prester i Den norske kirke.

- Søkerne våre er ofte kompetente folk med andre utdannelser og imponerende yrkeskarrierer, men som nå ønsker seg et skifte og vil bli prest, sier Tveitereid.

- Kan denne nye veien til prestetjenesten føre til at færre søker seg til det vanlige, seksårige løpet, tror du?

- Jeg håper på det motsatte; at det vil skape blest og medvind for presteyrket generelt. For alle under 35 år er cand.theol. fortsatt den eneste veien til prestejobb, påpeker Tveitereid.

En andre yrkesvei

Studierådgiver Mona Gulbrandsen Bø har tatt imot mange telefoner og besøk på kontoret fra de voksne søkerne som lurer på om de skal velge en yrkesvei nummer to.

- Mange forteller sterke historier der tanken om å bli prest har modnet frem over tid. De har lurt lenge på hva de skal gjøre med dette prestekallet sitt. Flere er allerede engasjert i kirkelig tjeneste, mens andre har sin arbeidshverdag langt unna alter og menighet.

- De sier ting som: "Dette har jeg ventet lenge på." "Jeg kan ikke tro det er sant at min bakgrunn og kompetanse kan være relevant inn mot arbeid i kirken." "Jeg opplever yrket mitt som meningsfullt, men jeg er klar for å gå videre med det jeg tenkte jeg skulle utdanne meg til da jeg var ung", forteller studierådgiveren.

Mange forteller sterke historier der tanken om å bli prest har modnet frem over tid. De har lurt lenge på hva de skal gjøre med prestekallet sitt.

Studierådgiver Mona Gulbrandsen Bø

- Mye former seg over tid og livserfaringen deres er verdifull. Det er flotte folk som er søkere. Jeg beundrer dem på så mange vis, sier Gulbrandsen Bø.

Hun forteller at enkelte av innringerne har liten tro på at deres livs- og arbeidserfaringer kan bety noe for opptakskravet.

- Men etter hvert som de snakker med oss innser de at de innehar kompetanse innen for eksempel formidling, fortolkning og relasjoner. Vi som jobber med programmet på MF er spente og forventningsfulle til alt dette som venter oss i møte med programmet og de nye studentene. Vi ser stort på det å være med på kirkens rekrutteringsoppdrag, sier Mona Gulbrandsen Bø.

Aktuelt