Denne høsten har en student-drevet teologisk lesegruppe på MF tatt for seg ulike tanker om Satan og det onde opp gjennom teologihistorien. Dette er et vanskelig tema som mange likevel har et forhold til. Det kan dukke opp både på konfirmantleir, i sjelesorg og på fest.  

- Vår opplevelse er at dette er et litt fremmed tema som bør snakkes om, fortelle Thale Bersholm Nesse og Andreas Aschim Næsheim, studentene bak lesegruppa.

Ragnar Misje Bergem og John Kaufman hadde lenge snakket om å få i gang en lesegruppe med studenter. Etter noen år med koronatiltak var det endelig mulig å sette i gang dette høstsemesteret.

- I vår tok jeg initiativ ved å spørre Thale og Andreas om de ville starte en lesegruppe, og det ville de. De er lederne. De velger tema og har regi, mens jeg har bistått med å foreslå tekster og har stilt med twist og kaffe, forteller Ragnar.

- Vi ønsket å kunne grave mer i, diskutere og lære mer om ulike teologiske spørsmål vi ikke helt får svar på ellers i utdanningen. Spørsmål vi opplever som utrolig viktige, også når vi skal møte folk som ansatte i kirka eller tenke i fagteologien, legger Andreas til.

- Det å lese om det onde gjør at man treffer en eksistensiell nerve

Studentene er enige om at det har vært spennende og lærerikt å være med i lesegruppa. Mangfoldet av tekster har åpnet opp for nye perspektiver og utfordrende samtaler.

- Men det å lese om det onde gjør også at man treffer en eksistensiell nerve. Det har vært viktig og givende, og det er definitivt mye å tenke over, sier Andreas

- Materialet om Satan og det onde er utrolig variert, og det har vært interessant å grave i ulike perspektiver på hva og hvem denne karakteren eller fenomenet er, forteller Thale.

Ragnar Misje Bergem setter også temaet i en videre kontekst:
- Satan er et teologisk tema, men også en skikkelse som finnes over alt i historie, litteratur, kunst og populærkultur. Det aktualiserer viktige spørsmål: hva er ondskap, og hvor kommer den fra? Kan vi forstå livet som en kamp mot det onde? Hvilken plass har Satan i den kristne tro og i kirkens forkynnelse? Dessuten tvinger oss til å jobbe både kritisk og utforskende med forholdet mellom symboler, myter og forestillinger og det vi anser som virkelig.

Er det noen tekster som utmerker seg som dere gjerne vil trekke fram? 

- Det var interessant å se hvilket bibelsk grunnlag vi har for konseptet om Satan og det onde. Ellers ga både Dostojevski og CS Lewis kule perspektiver, sier Thale.

Biblioteket ved MF hadde forberedt en utstilling med relevant litteratur i anledning paneldebatten.

- Jeg likte særlig å lese Heksehammeren (Malleus Maleficarum), et skrift av dominikaneren Heinrich Kramer fra 1487. Det er en instruksjonsbok for inkvisisjonen som veileder i hvordan man skal rettsforfølge hekser og trolldom. Der skriver han også om hvordan djevelen virker gjennom hekser. Det er et veldig fascinerende dokument, og belyser også en del av teologihistorien som studenter kanskje sjelden får innblikk i, sier Ragnar.

Lesegruppa bød på flere aha-opplevelser for både erfarne studenter og en belest førsteamanuensis:
- Jeg har oppdaget både noen små detaljer som har vært veldig spennende, og noen større perspektiver. For eksempel at det kan være helt holdbart teologisk at ikke alt det onde som skjer skal forklares ut fra et system. Men her er det mye å tenke på, og opplevelsene i lesegruppa har satt i gang en tankeprosess jeg usikker på om jeg noen gang blir helt ferdig med, sier Andreas.

- Jeg ble overrasket over hvor mange skikkelser og forestillinger som har blitt flettet sammen med det vi tenker på som djevelen: Slangen i paradis, anklageren i Jobs bok, sjøuhyret Leviathan, de falne englene i Enoks bok, fristeren i Lukasevangeliet, fruktbarhetsguden Ba’al – kjent som Beelzebub, en slags fluenes herre. Og da befinner vi oss enda bare i antikken! Min favoritt-djevel er den moderne tanken om djevelen som en dandy, en velkledd og dekadent estetiker, legger Ragnar til.

Ny runde med lesegruppe til våren

Det ryktes at lesegruppa forsetter med nytt tema til våren. De involverte er skjønt enige om at det har vært givende å være med i høst.

- Det er utrolig fin måte å komme sammen på for å lære og tenke høyt. Det har rett og slett vært en liten oase hvor vi har fått prøve ut tanker med hverandre. Så anbefales absolutt! Og ikke minst: bli gjerne med å lese, drikke kaffe og prate med oss neste semester! Da blir det et nytt og spennende tema, forteller Andreas.

Tre menn og en kvinne oppstilt innendørs.
Til våren er studentene klare for en ny runde med lesegruppa, da med nytt tema.

- Det er gøy å lese noe som ikke er pensum og diskutere for interessens og nysgjerrighetens skyld! Lesegruppen fortsetter til våren med nytt tema, så der vil vi gjerne reklamere litt for å få med flere, sier Thale med et smil.

Også Ragnar vil absolutt anbefale å bli med i lesegruppa:
- Det fine med en lesegruppe er at man får muligheten til å utforske temaer og tekster som man kanskje ellers ikke får tid til på studiene. Vi kan dessuten i større grad leke med idéer, prøve ut tanker og forsvinne ut i digresjoner. Det fungerer best når man har lave skuldre, ikke legger lista for høyt, og dessuten har tilstrekkelig med kaffe! 

Så det levner med andre ord liten tvil om at vårens lesegruppe er noe det er verdt å få med seg!

Aktuelt