Søkertallene til Erfaringsbasert master: Prest er solide for andre år på rad. I år ønsker 58 søkere å ta denne veien til prestetjeneste.

– Vi er veldig glade for at dette studietilbudet ble tatt så godt i mot både av søkerne og av Den norske kirke, sier rektor Vidar L. Haanes.

Behov for flere prester

Den erfaringsbaserte masteren startet opp første gang høsten 2022. Også da var søkertallene svært gode med totalt 69 søkere til det ferske studieprogrammet.

I år er det 24 søkere til heltidsstudiet, og 34 til deltid. Altså 58 søkere totalt.

– Erfaringene fra det første studieåret er svært gode, og vi er begeistret for at så mange har søkt også i år. Det tyder på at det er et vedvarende behov for denne utdannelsen for å dekke opp de mange ledige prestestillingene i kirken, sier Haanes.

Noen ledige plasser

Erfaringsbasert master: prest er fullt, men det er fortsatt noen ledige plasser på de andre masterprogrammene ved MF, og Søknadsweb er åpent inntil plassene er fylt opp.

Aktuelt