4.-5. januar er det klart for MFs tradisjonsrike januarkurs for lærere. Årets tema er kristne minoriteter i Norge og Sápmi.

Etterutdanningskurset retter seg mot lærere, men er åpent for alle som er interessert. Førstelektor i KRLE og leder for etter- og videreutdanning i skole, Ann Midttun, gleder seg alltid til januarkurs.

– Det er stort å stå i en snart 50-årig ubrutt tradisjon av januarkurs på MF! Hvert år kommer lærere fra hele landet for å delta på det som fortsatt er det største møtestedet for religionslærere i Norge. En meget oppegående og faglig interessert forsamling av gamle og nye deltakere fyller MF og gir oss en kickstart på det nye året.  Jeg syns også det er fint å tenke på at disse kursdagene kan få ringvirkninger for undervisningen i KRLE og religion og etikk, sier hun.

Oppdatert kunnskap

Det religiøse landskapet i Norge er i endring. Læreplanene vektlegger at elevene skal bli kjent med de ulike tradisjonenes indre mangfold, også det kristne mangfoldet.

– Dette mangfoldet går ofte under radaren når religiøst mangfold tematiseres, så derfor vil vi sette søkelyset på kristne minoriteter og grupperinger i det norske samfunnet. Det er viktig med oppdatert kunnskap om utviklingen av kristne kirkesamfunn, samfunnsendringer og livssynspolitikk, 500 år med ortodoks kristendom i Norge, pinsekarismatikk, religiøst mangfold i Sápmi og fremstillinger av kristendom i media, for å nevne noen perspektiver, sier Midttun.

Kurset vil også gi innblikk i Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport om skolens og kirkas rolle i fornorskingspolitikk og urett overfor minoriteter som samer, kvener og skogfinner. Kurset avsluttes med foredrag om Jehovas vitne som nå fratatt statstilskudd som trossamfunn, og ny forskning på kristne/religiøse ungdommer i norske klasserom.

Dyktige foredragsholdere

Som foredragsholdere deltar dyktige fagfolk og formidlere fra akademia, kirkeforskning, menighet og media (Klassekampen og Vårt land), alle med spesialkompetanse på sine felt.

– Jeg håper mange griper muligheten til å bli med på kurs for å skaffe seg oppdatert kunnskap om mange viktige og aktuelle tema, sier Ann Midttun.

Bli med!

Frist for påmelding er 20. desember.

Aktuelt