MF tilbyr et nytt toårig videreutdanningsprogram i eksistensiell dynamisk terapi.

Interessert?

Studiet har søknadsfrist 15. februar.

Studiet gir en fordypning i anvendt klinisk religionspsykologi innen rammen av eksistensielt orientert psykoterapi, og tilbys i samarbeid med Bispehagen samtalesenter.

Det er førsteamanuensis i religionspsykologi, Gry Stålsett som leder studieprogrammet.

Her får du fordypning i VITA-modellens teorigrunnlag, strategier og prinsipper, med vekt på hvordan eksistensielle temaer, livssyn, tro og kultur kan veve seg sammen med psykiske lidelser.

Programmet har planlagt oppstart i mai 2024 og vil gå over sju semestre. Undervisningen gir primært gjennom tredagers samlinger i Stavanger. Eksamen avholdes i mai 2027.

Utdanningsprogrammet tilbys i samarbeid med Bispehagen samtalesenter.

Aktuelt