Fra analyser av islamsk økonomisk filosofi til kjærligheten som fellesmenneskelig begrep; Sami al-Daghistani er en akademiker med et bredt interessefelt. Boka hans The Making of Islamic Economic Thought ble nylig nominert til prestisjetung pris.

– Islamsk økonomisk filosofi handler om menneskelige relasjoner. Det er nokså fjernt fra det moderne økonomi-begrepet og ideer om økonomisk vekst, forteller al-Daghistani, postdoktor i islamstudier ved MF.

Sami al-Daghistani, postdoktor i islamstudier ved MF

Tekstene Sami al-Daghistani har analysert i sin nye bok behandler økonomiske ideer og aktiviteter i lys av islamsk juss (Shari’a). I arbeidet har han tatt for seg tekster skrevet av jurister, mystikere (Sufier) og filosofer i klassisk islamsk tradisjon og spesielt deres idéer om økonomi og etikk.

Preget av Europa
– Hvordan er islamsk økonomi forskjellig fra eller lik kapitalisme?

– I prinsippet er klassisk islamsk økonomisk tankegang diametralt motsatt av global kapitalisme. For disse tenkerne var formålet å reformere ikke bare økonomiske prosesser, men også det etiske selvet, forklarer han.

Samtidig viser al-Daghistanis bok at islamsk økonomi i vår tid er sterkt preget av de økonomiske modellene og tenkemåtene som ble utviklet i Europa på 1700- og 1800-tallet. I boken poengterer han at muslimske økonomer i moderne tid i liten grad har tatt utgangspunkt i den økonomiske filosofien som vokste ut av islamsk filosofisk tradisjon.

– I praksis har førmoderne islamsk økonomisk filosofi blitt ignorert, og vi har fått en type islamsk økonomi og finans som opptrer innenfor et mainstream økonomisk rammeverk, og bare på overfladisk vis forholder seg til Shari’a etikk.

Nominert til prestisjetung pris
Boka bidrar med ny innsikt i etiske teorier knyttet til klassisk økonomisk tenkning, og en epistemologisk kritikk av både det konvensjonelle økonomiske systemet og moderne islamsk økonomi.

– Til syvende og sist handler forskningen min om en etisk, dekolonial kritikk av den moderne inndelingen av vitenskaper og produksjon av kunnskap. Økonomi er bare er en del av en større helhet, sier Sami al-Daghistani.

Boken er skrevet på engelsk, og er i ferd med å bli oversatt til arabisk. I tillegg er den nominert til den prestisjetunge prisen American Academy of Religion Award for Excellence in the Study of Religion.

– Så langt har reaksjonene på boken vært positive, fra både vestlige og muslimske akademikere på begge sider av dammen – i USA, Europa, Sør- og Sørøst-Asia. Jeg håper at boken vil få enda mer gjennomslag i fremtiden.

Islam og kjærlighet
En annen utgivelse som kommer ut i år heter Islam og kjærlighet: vitnesbyrd om arabisk-islamsk intellektuell historie. Dette er en essaysamling hvor al-Daghistani tar for seg forestillinger om kjærlighet som et fellesmenneskelig begrep og verdensbilde knyttet til litteratur, mystikk, revolusjon, arabisk språk, økonomi og intimitet.

Boken er allerede nominert til den prestisjetunge litteraturprisen Rožančeva nagrada, i Slovenia.

Boken spenner vidt både i inspirasjon, tid og geografi: Skrivearbeidet har pågått de siste 18 årene, og mens al-Daghistani har vært tilknyttet ulike forskningsinstitusjoner i Ljubljana, Sarajevo, Kairo, Leiden, Rabat, Montreal, New York og Oslo. Utgivelsen kommer på et slovensk forlag, på Sami al-Daghistanis morsmål.

– Selv om boken er både akademisk og selvbiografisk, er den også et personlig vitnesbyrd om mitt kontinuerlige kosmopolitiske intellektuelle prosjekt. Det handler ikke om islam i seg selv, men om tverrfaglighet, om pluralisme og om hvordan man kan være et menneske i vår stadig skiftende og globaliserte verden.

Mange prosjekter
– Hvilke andre temaer jobber du med for tiden?

– Jeg har redigert boken Recovering Environmental and Economic Traditions in Islamic World som kommer ut på forlaget Brill i 2023. Samtidig har jeg begynt å jobbe med flere andre bokprosjekter knyttet til pågående forskning både ved MF og internasjonalt.

Ved MF leder al-Daghistani en forskningsgruppe for Kritiske islamske studier. Den samler anerkjente forskere innen islam og områdestudier. Sammen planlegger de en artikkelsamling med arbeidstittelen Critical Islamic Studies: Decoloniality, Epistemology, and Ethics.

I tillegg er han engasjert i et tverrfaglig prosjekt om den kjente muslimske 1100-talls-filosofen og teologen Abu Hamid al-Ghazali. I prosjektet undersøkes al-Ghazali innflytelse på både førmoderne og moderne muslimske samfunn.

Listen av pågående skriveprosjekter vitner om at Sami al-Daghistani er et skrivende menneske.  Han har brede faglige interesser og betydelige språkkunnskaper. Da er det kanskje ikke overraskende at han også oversetter litteratur. I nær framtid kan slovenske lesere glede seg over å kunne få lese Tusen og en natt – oversatt fra arabisk av nettopp Sami al-Daghistani

Forskning