– Kristendom er i rask endring og kommer til uttrykk på nye måter globalt både sosialt, økonomisk og politisk, forteller postdoktor ved MF, Gina Lende.

Av: Lena S. Sandvik

På få tiår er kristendommens tyngdepunkt flyttet fra det globale nord til det globale sør. Dette temaet belyses i boken Global kristendom, en samtidshistorie, som nettopp er gitt ut på Universitetsforlaget. Bak boken står postdoktor ved MF vitenskapelig høyskole, Gina Lende, sammen med forskerne Vebjørn Horsfjord ved Høyskolen Innlandet, Sven Thore Kloster og Ole Jakob Løland ved Teologisk Fakultet, UiO. Boken er en samtidshistorie om kristendom i dag.

Megakirker i sør
– Vi ønsker å sette samtidens kristendom på agendaen, og særlig kristendommens varierte samfunnsroller. Kristendommens posisjon er svekket i vårt nordlige verdensområde. Derfor er det lett å glemme at kristendom fremdeles er verdens største religion, og at den utbrer seg svært spredt geografisk. Kristendommen fremstår også i ulike former, sier Lende.

Hun referer til at kirker i Vest-Europa blir nedlagt eller solgt. Samtidig fylles megakirker i kristendommens nye bastioner utenfor Europa. Kirkene i Midtøsten taper medlemmer når kristne forlater regionen, mens den ortodokse kirken i Russland knytter seg tettere til staten.

– Den største veksten av kristne skjer i Afrika. I Asia, for eksempel Kina og India, er andelen kristne liten siden befolkningene er så store, men i absolutte tall er de mange. I asiatiske land har kristendom vokst sterkest blant etniske minoriteter. I USA har kristendom fortsatt en viktig rolle i politikken. Samtidig er katolisismen i Latin-Amerika under press fra en raskt voksende pinsebevegelse, eksemplifiserer Gina Lende.

Kristendom binder verden sammen
Fagboken er laget med tanke på studenter, så vel som alle med interesse for religionens rolle i samtiden.

– I boken starter vi fortellingen i Afrika før vi går videre til Latin- Amerika, Nord-Amerika, Asia og så ender vi til slutt opp i Europa og Norge. De ulike kapitelene fremhever særtrekk og tendenser i de ulike regionene, forteller Lende.

Hun mener at temaet «global kristendom» er viktig for alle med interesse for internasjonale spørsmål. Men også for de som primært er interessert i Norge.

– Endringene internasjonalt påvirker også kristendom i Norge. Norske diskusjoner knyttet til for eksempel kirkens forhold til kjønn, samliv, Israel/Palestina-konflikten, kirke-stat relasjoner eller migrasjon har også gjenklang i lignende debatter i land så ulike som Nigeria, Brasil og på Filipinene – eller i fora som EU, FN, Lausanne bevegelsen eller Kirkenes Verdensråd.

Lende kommenterer at kunnskap om religion er viktig i den offentlige samtalen.

– Kjennskap til kristendom slik den kommer til uttrykk i ulike deler av verden er nødvendig for en god samtale om religion i dag, poengterer hun.     

Forskning