– Jeg tror det viktigste du lærer i studietiden er gjennom praksisperiodene, sier Marianne Fraser Lende. Etter seks år på MF jobber hun som ungdomsdiakon.

– Jeg får treffe mange ungdommer hver uke; på ungdomsklubb, gjennom konfirmantarbeid, lederkurs, leirer og enkeltsamtaler. Det er spennende å få følge ungdom så tett og over tid!

Marianne Fraser Lende er ungdomsdiakon i Nordstrand og Ljan menigheter i Oslo. I 2006 var hun ferdig på folkehøyskole og skulle hun begynne å studere. Hun visste ikke helt hva hun ville gjøre, men ble med vennene sine til Oslo, siden de fleste skulle flytte dit.

Ett år ble til seks

– Jeg søkte meg inn på det som da het kristendom grunnfag. Planen var å ta det ene året for så å finne ut hva jeg ville studere videre, forteller Marianne.

Kristendom grunnfag tilsvarer omtrent dagens årsstudium i teologi.

Da tiden nærmet seg for å søke studier på nytt ville hun fortsette på MF. Det var mange nye mennesker å møte, engasjerte lærere, lange dager med lesing, og masse sosialt og gøy.

Når du jobber i kirken møter du mennesker i mange ulike situasjoner. I glede, sorg og kriser. Det å tåle de møtene over tid, det står du best i om du vet litt hvem du selv er, og hva som rører seg på innsiden.

– På MF ble jeg kjent med mange av de som i dag er mine beste venner. Jeg likte meg rett og slett skikkelig godt på MF, og synes fagene var spennende. Så jeg søkte meg videre på bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring (UKT). Etter det gikk jeg videre på master i diakoni. Til sammen ble det 6 nydelige år på MF.

Fra Frikirken til Den norske kirke

Marianne har bakgrunn fra Frikirken og synes derfor særlig praksis i Den norske kirke var lærerikt.

– Jeg lærte veldig mye av praksistiden. Jeg tror det viktigste du lærer i studietiden er gjennom praksisperiodene. Da får du møte kirken og jobbhverdagen, og du får et ordentlig innblikk i hvordan det er å jobbe. Jeg synes også jeg har hatt stor nytte av bibelfagene fra MF.

Før hun begynte som ungdomsdiakon jobbet hun åtte år som trosopplæringsleder. Hun mener det er viktig å bli ordentlig kjent med seg selv når man skal jobbe i kirken.

– Når du jobber i kirken møter du på mennesker i mange ulike situasjoner. I glede, sorg og kriser. Det å tåle de møtene over tid, det står du best i om du vet litt om hvem du selv er, og hva som rører seg på innsiden. Men husk at du ikke står i tjenesten alene. Bruk menneskene rundt deg som støttespillere!

Vil du gjøre som Marianne?

Her kan du lese mer om studiene Marianne tok på MF:

Aktuelt