LK-08 2023

Skrevet av Hege Elisabeth Fagermoen

Den 23. mai ble den årlige Livsvernprisen delt ut til Vebjørn og Eimund Sand for kunstinstallasjonen Roseslottet.

Denne prisen deles ut av organisasjonen Menneskeverd til personer, institusjoner eller organisasjoner som har bidratt til å verne om menneskeverdet og å skape håp og livsmot hos mennesker i sårbare faser knyttet til begynnelsen eller slutten av livet.

Iboende menneskeverd

Om Roseslottet sier skaperne dette: «Roseslottet vil inspirere til å skape fremtiden ut fra troen på menneskeverd og frihet og med dette bidra til det mentale vernet, som er det egentlige forsvarsverket mot totalitære krefter.» I sentrum av installasjonen kan man lese Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Ved guidede turer leser alle den høyt sammen: «Alle mennesker er født frie og med samme iboende menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle med hverandre i brorskapets ånd.» Denne formuleringen har fått en oppgradering i Roseslottets presentasjon. «Iboende» er satt foran «menneskeverd» etter inspirasjon fra Helga Arntzen, grunnleggeren av Hvite busser og Aktive fredsreiser, fordi menneskeverdet ikke er noe du tar på deg, det er noe du har iboende. Helga Arntzen er en av dem som har fått sitt portrett i vandringen gjennom slottet. Gjennom portrettene møter du enkeltmennesker knyttet til 2. verdenskrig, som i kraft av sine valg og handlinger har bidratt til å verne om eller løfte bevisstheten om alle menneskers uendelige verdi.

2. verdenskrig viste oss hvordan grunnleggende verdier som menneskeverd, demokrati og frihet systematisk kunne settes til side, og hvilke grufulle konsekvenser dette fikk for samfunn og enkeltmennesker. Det var enkeltmenneskers valg og kamp som førte til undertrykkelse og utslettelse, og det var enkeltmenneskers valg og kamp som ga håp, og til slutt førte til frihet og fred. Men som vi alle vet, dette er en fred som ikke er vunnet en gang for alle. Det er en kamp som må kjempes hver dag, og den går tvers gjennom enkeltmenneskers liv, holdninger og handlinger.

«Hva er da et menneske – at du husker på det, et menneskebarn – at du tar deg av det?»

spør salmisten i Det gamle testamente, og skuer opp mot stjernene, utover i universet, og innover i seg selv. I dag har realitetene fra 2. verdenskrig rykket nær oss gjennom krigen i Ukraina.

Roseslottet er en påminnelse om at demokrati, rettsstat og humanisme ikke bare er samfunnsinstitusjoner, det er først og fremst sinnstilstander, forankret i oss. På hvert sitt vis handler artiklene vi presenterer i denne utgaven av Luthersk Kirketidende om dette.

Å løfte fram

I artikkelen «Rettferd og nåde skal kysse hverandre » løfter presten og kunstneren Eyvind Skeie fram biskop Thomas og hans virke på Anafora, senteret som ligger mellom Alexandria og Kairo i Egypt. I et land og en omverden der menneskeverdet undertrykkes og mennesker forfølges, bruker biskop Thomas bibelen, bønnen, liturgien, kunsten og fellesskapet til å møte konkrete utfordringer som oppstår, og som bidrag til at mennesker kan få utvikle troen på sitt eget og den andres menneskeverd.

«Først må vi se oss selv med Jesu øyne», sier biskop Thomas. «Da oppdager vi at vi er elsket og tilgitt, og ikke bare vi, men hele det skaperverk som lengter etter forløsning. Når vi har sett oss selv med Jesu blikk, kan vi ta plass i Jesu øyne og se vårt medmenneske og hele skaperverket med gjennom Jesu øyne.» Fordi vi er skapt i Guds bilde, ligger potensialet til den kjærligheten som kan skape og lege i oss. Men det er en flamme som må næres. Kunsten, liturgien, bønn og Bibel er kilder å øse av. Og det er næring vi kan hjelpe hverandre med å få tilgang til, alle sammen.

«Vi skal gi oss selv som en gave til vårt medmenneske», sier biskop Thomas, «og gjennom det til Gud». I stedet for å arbeide på vår egen lykke og velstand, skal vi arbeide for vårt medmenneskes helbredelse og helhet. Det er Guds stemme til oss i vår tid. La oss høre den stemmen, og åpne oss mot Gud ved å åpne oss mot verden og våre medmennesker.

Inspirert av Roseslottet ønsker jeg i denne lederen og denne utgaven av Luthersk Kirketidende å holde fram noen enkeltmennesker og organisasjoner som bidrar til akkurat det.

Å ha en stemme

I artikkelen «Bibelen som redskap for forsoning og fred i Ukraina» forteller tidligere generalsekretær i Bibelselskapet, Stein Mydske, om hvordan Det norske Bibelselskapet i samarbeid med andre nasjonale bibelselskap jobber med å gi mennesker verdighet og håp, og bygge gode og demokratiske samfunn der alle mennesker har sin plass og sin stemme. Han siterer professor i politisk filosofi, Greg Judin, ved Moskvas skole for samfunns- og økonomisk vitenskap, som mener «Russland nå er på vei bort fra et autoritært system, hvor politisk passivitet og manglende sivilt engasjement er viktige kjennetegn, til et totalitært system, som er avhengig av massemobilisering, terrorregime og ensrettet tankesett.» Det er så vi kjenner gufset fra 2. verdenskrig.

Inn i denne omdreiningen som bidrar til å legitimere krigen i Ukraina, fortsetter Bibelselskapet det arbeidet i Ukraina som allerede er godt etablert gjennom flere tiår: å dele ut bibler, å bruke bibelen som redskap inn i enkeltmenneskers liv som bidrag til demokrati og fred og fellesskap preget av dialog og åpenhet. Mydske forteller blant annet om Victoria Raichynets, som er engasjert av Bibelselskapene i Norge og Ukraina til å lede et prosjekt kalt «Trauma healing».

Victoria hadde selv en dramatisk flukt til Norge fra de russiske troppene i mars sammen med sine foreldre og to små barn. Nå reiser hun flere ganger i året tilbake til frontlinjene i Ukraina, der hun hjelper soldater og militære ledere og deres familier å snakke om det de opplever. Ikke minst gis barna muligheter til trygge leir-opphold der de får utfolde seg gjennom lek og kunst. Slik jobber Bibelselskapet også i mange andre land, blant annet i Armenia, som også har et bredt arbeid mot blant annet blinde og mennesker med autisme, for å gi tilgang til Ordet, og språk og stemme til disse ofte marginaliserte gruppene.

«Hva er da et menneske – et menneskebarn, at du tar deg av det?» Med artikler og alt annet du finner av god lesning i dette bladet håper vi å gi bidrag til å ane glimt av svar, og håp og tro på at vi hver og en av oss og sammen har kilder å øse av til frihet og fred. Det nytter å bruke dem!

Hege Fagermoen er styreleder i Menneskeverd.

Øvrig innhold:

Artikler og innlegg

  • Rettferd og nåde skal kysse hverandre
  • Bibelen som redskap for forsoning og fred i Ukraina
  • Mens vi venter – Revisjon av Bibel 2011
  • Samtidssensitiv praktisk teologi
  • En troverdig kirke i klimakrisens tid

Bokmeldinger

Månedens salme

Søndagsteksten

Sankthansdagen / Jonsok

4. sundag i treeiningstida

5. søndag i treenighetstiden

Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden

7. søndag i treenighetstiden

Aktuelt