– En veldig relevant og aktuell utdanning, mener student Nadia Akpana Larsen. Hun går bachelor i globalisering og sosial bærekraft.

– Studiet er fullt av tema som er både viktige og tidsriktige, ja til og med dagsaktuelle. Både oppgaver og eksamener handler mye om det som foregår i verden i dag. Det er kjempegøy!

Da Nadia Akpana Larsen skulle ta høyere utdanning, ville hun finne et studium som både er relevant og ikke minst interessant. Ikke bare i et større perspektiv, men også for henne personlig.

– Studiet er utrolig bredt. Du lærer ikke bare én ting. Alt settes i sammenheng, sier Nadia.

Det fant Nadia på MF, hvor hun nå går andreåret på bachelor i globalisering og sosial bærekraft.

– Jeg har alltid vært samfunnsengasjert, og ville ta en utdanning som tar for seg det jeg er mest opptatt av. Alt fra rasisme og urett, til historien om ulike folkegrupper gjennom tidene og frem til i dag.

– Utrolig variert og lærerikt

Nadia er fornøyd med at studiet tar for seg hvordan verden henger sammen. Blant annet får du innsikt i historiske prosesser som har bidratt til å forme dagens globale maktstrukturer.

– Er du interessert i både statsvitenskap, samfunnsvitenskap, historie og religion er dette et drømmestudium! Det er utrolig bredt. Du lærer ikke bare én ting. Alt settes i sammenheng, sier hun.

Studiet kretser rundt alle sider ved ulike tema som demokrati, kultur, religion og samfunn. Her står også forholdet mellom ulike stormakter og stater, EU, FN og andre organisasjoner sentralt.

– Emnene går inn i hverandre, men samtidig ikke. Du får ikke bare det ene eller det andre. Er du opptatt av samfunn, maktstrukturer, ulike folkegrupper, krig og generell urett er det et veldig relevant studium, sier Nadia.

Forstå verden bedre

Bachelor i globalisering og sosial bærekraft er for deg som vil forstå den globale verden vi lever i og engasjere deg i å skape sosialt bærekraftige samfunn.

Førsteamanuensis Lars Laird Iversen mener studiet er høyst relevant, i en urolig verden preget av både krig og klimakrise.

– Vil vi ha det vi har nå i fremtiden? Er det livet vi lever i dag bra for fremtidige generasjoner? Dette er to av spørsmålene du skal prøve å få svar på, sier Lars.

Han mener at selv om det kanskje snakkes mest om bærekraft i forbindelse med natur og miljø, blir det stadig mer relevant i et samfunnsperspektiv.

– Hensikten er å se hele bildet. Ved aktiv bruk av kunnskap og teori er målet å forstå hvordan verden henger sammen og hvordan vi kan gjøre den bedre å leve i.

Førsteamanuensis Lars Laird Iversen har vært med på å utvikle studiet i globalisering og sosial bærekraft ved MF. – Målet er å forstå hvordan verden henger sammen og utforske måter vi kan gjøre den bedre å leve i, sier han.

– Mer enn bare teori

Det første året gir deg en bred innføring i samfunnsfag og vitenskapelige måter å forstå verden på. Her kommer du inn på temaer som identitet, makt, demokrati, ulikhet, det flerkulturelle Norge og internasjonal politikk.

I det andre året vil du få mulighet til å fordype deg i kjernen av studiet, globalisering og sosial bærekraft.

– Vi ser på hele verdenshistorien i lys av områder som religion, politikk, makt og motstand. Hvordan forstå makt, hvordan bruker myndigheter makt og hvordan viser folk motstand mot makt er sentrale innfallsvinkler, forklarer Lars.

Når du kommer til det tredje året, kan du fordype deg i et valgfritt emne. Da legges det opp til å reise utenlands, enten studere ved en av MF sine partnerinstitusjoner eller drive research til bacheloroppgaven.

– På denne måten vil globale perspektiver bli mer enn bare teori, og du får en unik mulighet til å kombinere faglige kunnskaper og internasjonal erfaring, sier Lars.

Gode karrieremuligheter

Lars mener Globalisering og sosial bærekraft passer for deg som er opptatt av de store globale spørsmålene innen politikk og samfunn.

– Har du et stort sosialt engasjement, har du alle muligheter til å fordype deg faglig, skape en bredere refleksjon og forståelse av hvordan verden henger sammen.

Han forteller at studiet gir deg mange ulike karriereveier – enten du vil jobbe i frivillige organisasjoner, i skolen eller i statlige institusjoner.

– Mange har ambisjoner om å jobbe med bistandsarbeid, for rettferdighet og sosial utjevning eller i skolevesenet. Noen går videre til praktisk-pedagogisk utdanning, PPU, mens andre søker seg til master i religion eller samfunnsvitenskap. Mulighetene er mange.

Et mangfoldig studiemiljø

MF vitenskapelig høyskole er ikke bare kjent for et variert og relevant studietilbud. Som student vil du også oppleve et mangfoldig sosialt miljø.

– Her møter du mange med en annen bakgrunn enn deg selv. Dere lærer av hverandre og utfordrer hverandre. Skolen er relativt liten, og det er lett å bli kjent med både studenter og lærere. Det gir et helt unikt miljø, mener Lars.

Nadia er enig, og er veldig fornøyd med livet som student ved MF.

– Det er ikke en veldig stor skole, men et veldig godt miljø. Det er enkelt å få kontakt med folk og enkelt å bli kjent. Jeg stortrives!

Vil du gjøre som Nadia?

Denne saken ble først publisert 16.02.2023

Aktuelt